Az EP módosítaná a kiküldött munkavállalókról szóló irányelvet

Számos szürke folt van az 1996-ban elfogadott, a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó irányelv körül. A szabályozás nem tisztázza, hogy mit jelent a minimális bér vagy a kollektív szerződés. Az EP szakbizottsága egyelőre nem tudott dönteni, hogy egy új irányelvre vagy a régi módosítására voksolna. Az Európai Bizottság márciusban készít jelentést az ügyben.

A kiküldetésről szóló irányelv célja, hogy elősegítse a munkavállalók és a szolgáltatásnyújtás nemzetközi mobilitását. Jogi keretet ad a szolgáltatást nyújtó vállalkozások munkavállalóinak külföldi munkavégzésére, ugyanakkor igyekszik megelőzni a visszaéléseket és a tisztességtelen versenyt. A kiküldött munkavállaló számára az irányelv szavatolja bizonyos minimális körülmények (fizetés, munkaidő, szabadság, biztosítás, munkahelyi egészség és biztonság) betartását. Ezeket törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések határozzák meg, vagy annak az államnak a kollektív szerződései, ahol a szolgáltatást nyújtják. Az irányelvek a kiküldő országban működő cégre kötelezőek. Annak érdekében, hogy ez a különböző nemzeti rendszerek részévé váljon, a tagállamok információcserélő mechanizmusokat (kapcsolattartó pontokat és honlapokat) hoztak létre.

Az EP-képviselők és a szakértők egyetértettek abban, hogy az irányelv számos területen hagy szürke foltokat. Pontosan mit jelent a minimális bér vagy a kollektív szerződés fogalma? Hogyan lehetne kezelni az önálló vállalkozók kérdését? A tagállamokban különböző rendszerek működnek, és a vállalkozások számára az információ gyakran hozzáférhetetlen. Catalene Passchier, az Európai Szakszervezetek Szövetségének (ETUC) képviselője szerint számos területen van még tennivaló, de figyelmeztetett, hogy ami működik, azt nem kell bolygatni. Szerinte az irányelv megfelelő alapokra épült. Ezt az álláspontot a felszólalók többsége osztotta, így Agnès Thibault is, a Kézművesek, Kis- és Középvállalkozások Európai Szövetsége részéről, illetve Theresa de Liedekerke az európai munkáltatók szövetsége (UNICE) képviselője.

A képviselők egyetértettek, hogy az Európai Bizottságnak mindenesetre fel kell gyorsítania a rég várt jelentés elkészítését az irányelv végrehajtásáról. Gyorsan kell cselekedni: május 1-jétől több régebbi tagállam határai szélesebbre nyílnak a 2004-ben EU-tagokká vált országok számára.

Az Európai Bizottság képviselője – aki a bírálatok össztüzébe került – megígérte, hogy márciusban a parlament elé teszi az elemző jelentését.