Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő – elektronikus formátumban

2006.02. 3. Jogi Fórum / MSZH

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 13. §-ának 1. bekezdése alapján a Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja, a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 2006 januárjától hitelesített, elektronikus formában, díjmentes hozzáféréssel a hivatal honlapján jelenik meg.

A nagy hagyományú Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 111. évfolyamának 1. száma 2006. január 30-án, a további számok pedig havonta lesznek hozzáférhetőek a Magyar Szabadalmi Hivatal honlapján.

Az iparjogvédelmi hatósági publikációkat közreadó közlöny valamennyi rovata – a szabadalom, a kiegészítő oltalmi tanúsítvány, a növényfajta-oltalom, a használati minta, a formatervezési minta, a védjegy és a földrajzi árujelzők – sokoldalúan teljesíti az iparjogvédelem szellemi közkincset gyarapító, tájékoztatási funkcióját. A tájékoztatás teljes körű: a nemzeti bejelentéseken kívül az egyes oltalmi fajtákhoz tartozó hazai, nemzetközi és regionális vonatkozású bejelentésekre is kiterjed. A közlöny időszakosan megjelenő rovatokban tartalmazza a hazai iparjogvédelem hatósági, elvi irányítási, információs és egyéb közleményeit, illetve közreadja az új hazai, külföldi és nemzetközi iparjogvédelmi jogszabályok szövegét, valamint – a 2004. évi CXL. törvény 80. §-a értelmében – hirdetményi úton közli a hatósági döntéseket.

Az elektronikus formában megjelenő közlöny az alábbi változásokat jelenti olvasóink számára:
  • A Magyar Szabadalmi Hivatal honlapján a hivatalos közlöny, a korábbi megjelenési gyakoriságnak megfelelően, havonta jelenik meg, digitális aláírással hitelesített PDF formátumban.
  • A PDF formátumú e-közlöny teljes terjedelemben és rovatonként ingyen megtekinthető, kereshető, letölthető és tetszőleges példányszámban kinyomtatható.
  • A PDF formátumú közlöny hivatalos változatának eredetisége az Adobe Acrobat 7 szoftver segítségével ellenőrizhető.

További információk az MSZH honlapján.

  • kapcsolódó anyagok
IPARJOGVÉDELEM
SZABADALOM
VÉDJEGY
MAGYAR SZABADALMI HIVATAL