Közúti szállítás: garantált pihenés, szigorúbb ellenőrzés

A közúti szállítással foglalkozók munkakörülményeinek szabályozásáról szóló tanácsi-parlamenti megállapodás 11 óra napi pihenőidőt és szigorúbb ellenőrzést állapít meg.

Az EP módosítás nélkül fogadta el a közúti szállítással foglalkozók munkakörülményeinek szabályozásáról szóló tanácsi-parlamenti megállapodást. Bár a Parlament a tanácsi 11 óra helyett a rendes a megszakítás nélküli napi pihenőidőre legalább 12 órát szánt volna, végül azonban az egyeztető tárgyalások során elfogadta a tagállamok álláspontját. Az egyezség szerint a pihenőidő két, egy legalább három és egy legalább kilenc órás részre lesz osztható.

Az EP kérésére szigorították a jogszabályok betartásának ellenőrzését is. A megállapodás szerint a tagállamoknak 2008-tól legalább a szabályozás hatálya alá eső járművezetők munkanapjainak két, 2010-től három százalékát kell majd ellenőrizniük. A delegációk támogatták az analógról digitális útnyilvántartó készülékekre történő mielőbbi átállást is, utóbbiak adatait nehezebb ugyanis meghamisítani.

A kiszabható büntetések harmonizálását a Tanács elvetette, de végül hozzájárult ahhoz, hogy az irányelvhez listát csatoljanak arról, mit kell az irányelv megsértésének tekinteni. Az Európai Bizottság nyilatkozatban vállalta, hogy az EP javaslatai alapján a későbbiekben elkészíti a listát. Az irányelv megsértésének minősül majd az egy, hat, illetve tizennégy napra engedélyezett vezetési idő legalább húsz százalékos túllépése; a napi, illetve heti pihenőidő, illetve a szünetek legalább húsz, illetve 33 százalékkal történő megrövidítése; valamint a követelményeknek nem megfelelő útnyilvántartó készülék (tachográf) használata.

A Tanács és a Parlament végül abban állapodtak meg, hogy a közúti szállítási direktíva preambulumában említést tesznek a munkaidő-irányelvről, mint amely fontos szerepet játszik a közúti biztonság és a közúti munkakörülmények fejlesztésében. Az egyeztetett szövegbe belevették azt is, hogy a vezető fáradságából adódó kockázatokkal kiemelten kell foglalkozni a munkaidő-irányelv végrehajtása során.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI PARLAMENT