Az Alkotmánybíróság 2006. február 6-7-ei teljes ülésének napirendje

2006.02. 3. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfőn megvitatja a polgári perrendtartásról szóló 1952. III. törvény 260. § (1) és 261. § (1) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvá­nuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Az alkotmánybírák ugyancsak hétfőn tárgyalják a társasházi törvény egyes rendel­kezései alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezetet.

Napirendjére tűzi a testület azt az indítványt is, amely az ügyvédi törvénynek a ka­marai tagság területi hatályával összefüggő egyik rendelkezését támadja.

Kedden tárgyalják az alkotmánybírák azt az indítványt, amely a Nemzeti Földalapról szóló törvény több rendelkezésének az alkotmányosságát kérdőjelezi meg.

Az Alkotmánybíróság február 7-én foglalkozik a Büntető törvénykönyvnek a jogosulatlan gazdasági előny megszerzésével kapcsolatos rendelkezésének, a 288. § (1) bekezdésének alkotmányosságával.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG