Az EFTA Bíróság véleménye az állami monopóliumokra vonatkozó szabályokról

2006.02. 6. JogiForum.hu

Annak ellenére sem irányul sok figyelem az EFTA Bíróságára, hogy ez a testület az Európai Unió jogát is érintő kérdésekben hoz jó és megalapozott döntéseket. A közelmúltban például azt vizsgálta, hogy az állami monopóliumra vonatkozó szabályok mikor nem választhatók el valamely termék hazai piacon történő kizárólagos forgalmazásától és mikor járulékos jellegűek azokhoz képest.

Több más északi országhoz hasonlóan Izlandon is kizárólagos jogot élvez az állam alkoholos italok és dohánytermékek forgalmazására. A HOB-vín által az Izlandi Állami Alkohol- és Dohányvállalat ellen indított ügy kiindulópontja az izlandi állami alkoholmonopóliumnak az a törvényileg meghatározott kötelezettsége volt, hogy beszállítóinak egységes EUR raklapon és ne egyesével számlázza ki az italokat. E szabállyal kapcsolatban vizsgálta a Bíróság azt, hogy az állami monopóliumra vonatkozó kereskedelmi szabályok mikor függnek össze annak fenntartásával és működésével és mikor szolgálnak csak annak kiegészítésére.

A kérdés azért fontos, mert ha egyes kereskedelmi szabályok az állami monopóliumhoz csak kiegészítően kapcsolódnak, akkor nem egyeztethetők össze az EK Egyezmény (EK) 28., illetve az EGT Megállapodás (EGT) 11. szakaszával. Ha pedig a szabályok az állami monopólium fenntartásához és működéséhez szükségesek, akkor az EK 31. és az EGT 16. szakasza alkalmazandó rájuk.

A két fenti klauzula különbséget tesz ugyanis a diszkriminatív és a nem diszkriminatív aktusok között. Egy szabály akkor ütközik az EK 31. illetve a EGT 16. szakaszába, ha a külföldi termékekre valamilyen módon hátrányosan hat, míg a diszkriminatív jelleg fennállta nem szükséges ahhoz, hogy az adott jogszabály az EK 28. és az EGT 11. szakaszába ütközzön.

Az EFTA Bírósága úgy vélte, hogy a raklap-követelmény nem az állami monopólium működéséhez, hanem annak fenntartásához köthető. A Bíróság azzal érvelt, hogy mivel e követelmény kizárólag a monopólium szerződéses kapcsolatait szabályozza, ezért elválaszthatatlan annak működésétől, tehát nem minősül diszkriminatív intézkedésnek. A Bíróság megállapította, hogy az EGT 16. cikke értelmében az előírás jogszerű.