EKB ítélet a Suzuki ügyben

2006.02.10. Jogi Fórum / Európai Közösségek Bírósága

Az importáló állam vámhatóságai kötelesek figyelembe venni a szállítási bizonyítványok érvényességéről az exportáló államban hozott bírósági határozatokat.

A Sfakianakis cég – a Suzuki Motor Corporation japán autógyártó kizárólagos görögországi képviselője – 1995-ben néhány Suzuki típusú járművet vitt be Görögországba Magyarországról. E behozatalok az EK-Magyarország Társulási Megállapodásban létrehozott preferenciális vámeljárás keretében, a termékek magyar származását tanúsító EUR.1 szállítási bizonyítványok benyújtásával valósultak meg. Az Európai Közösségek Bizottságának csaláselleni munkacsoportja (UCLAF) kérésére az illetékes magyar hatóságok 1996-1998. folyamán utólagos megerősítési eljárást folytattak le a gyártónál, a Magyar Suzuki Corporationnél, az e társaság által gyártott és 1994. december 31-e és 1997. december 31-e között a Közösségbe vámmentesen és a magyar EUR.1 szállítási bizonyítványok ellenében behozott gépjárművek származásának és értékének megállapítása céljából.

Az említett megerősítési eljárást követően a magyar hatóságok 1998. november 3-i levelükben közölték annak eredményeit a görög vámhatóságokkal, e levélhez mellékelve egy három részből álló jegyzéket. Az első rész tartalmazta mindazon gépjárművek azonosító adatait, amelyek magyar származását mind a gyártó, mind a magyar ellenőrző hatóságok elfogadták; a második rész azokat a gépjárműveket sorolta fel, amelyek tekintetében az említett hatóságok külföldi származást állapítottak meg, és ezt a gyártó kifejezetten elismerte; a harmadik rész olyan gépjárművekre vonatkozott, amelyek helyzete magyarországi bírósági eljárás tárgyát képezte. E harmadik résszel kapcsolatban, amelyben a Sfakianakis által behozott gépjárművek szerepeltek, a magyar ellenőrző hatóságok arra kérték az illetékes görög hatóságokat, hogy legyenek türelemmel, mielőtt megkezdenék a vámok utólagos beszedését. A görög hatóságok azonban ennek ellenére utólagosan kivetették a behozatali vámokat, az e vámnak megfelelő hozzáadottérték-adót, valamint a görög vámkódexben előírt bírságot.

Az említett gépjárművek gyártójának kérelmére a magyar bíróság viszont hatályon kívül helyezte a magyar vámhatóságok által az utólagos megerősítés során a kivitt gépjárművek származásáról hozott határozatot, és e hatóságokat új eljárás lefolytatására utasította. Az illetékes magyar hatóságok ennek alapján új határozatokat hoztak, majd megküldték a görög általános vámigazgatóságnak azon gépjárművek listáját, amelyek tekintetében az EUR.1 szállítási bizonyítványok kibocsátását végül jogellenesnek ítélték, valamint egy olyan listát, amely azokat a gépjárműveket sorolta fel, amelyek tekintetében az érintett bizonyítványokat jogszerűen bocsátották ki. E tájékoztatást követően azonban a görög vámhatóság már nem hozott további határozatot.

A Sfakianakis cég ezért három keresetet indított a Dioikitiko Protodikeio Athinon (Athéni Elsőfokú Közigazgatási Bíróság) előtt, azt kérve, hogy semmisítse meg a görög hatóságok utólagos vámkivetésről hozott határozatát. Állítása szerint ugyanis az általa behozott gépjárművek azon gépjárművek közé tartoznak, amelyek tekintetében a magyar hatóságok jogerős döntése értelmében a szállítási bizonyítványokat jogszerűen bocsátották ki.
E jogorvoslati eljárások keretében a görög bíróság az eljárás felfüggesztéséről határozott, és előzetes döntéshozatal céljából kérdéseket terjesztett az Európai Bíróság elé, többek között, arra vonatkozólag, hogy a görög vámhatóságoknak figyelembe kell-e venniük a magyar bíróságok által a megerősítési eljárások érvényessége tekintetében hozott határozatokat.

Az Európai Bíróság e tekintetben megállapította, hogy az importáló állam vámhatóságai kötelesek figyelembe venni a szállítási bizonyítványok érvényességéről az exportáló állam vámhatóságai által lefolytatott megerősítési eljárás eredményeivel szemben kezdeményezett jogorvoslatok tárgyában az exportáló államban hozott bírósági határozatokat, miután értesültek e jogorvoslatokról és e határozatok tartalmáról.

A Bíróság emellett hangsúlyozza, hogy az exportáló állam hatóságai által szabályosan kibocsátott bizonyítványok érvényben maradnak, és joghatásokkal bírnak mindaddig, amíg az említett állam illetékes közigazgatási hatóságai vagy bíróságai vissza nem vonták vagy hatályon kívül nem helyezték őket.

A Bíróság szerint ezért a vámok Társulási Megállapodásban előírt eltörlésének hatékony érvényesülését sértik az adókkal és bírságokkal növelt vámok megfizetését előíró olyan közigazgatási határozatok, amelyeket az importáló állam vámhatóságai azt megelőzően hoztak, hogy értesültek volna az utólagos megerősítési eljárás megállapításaival szemben kezdeményezett jogorvoslatok végeredményéről, és amikor az exportáló állam EUR.1 bizonyítványokat eredetileg kibocsátó hatóságainak határozatait még nem vonták vissza vagy nem helyezték hatályon kívül.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA