Még egyszer a garantált bérminimumról

2006.02.15. Piac & Profit

Az Országos Érdekegyeztető Tanács a garantált bérminimummal kapcsolatosan úgy döntött, hogy azok alkalmazása a munkáltatók számára 2006. január 1 - 2006. július 1. közötti időszakban csupán ajánlott, 2006. július 1. után kötelező. A garantált bérminimumra vonatkozó valamennyi szabályt - köztük az 50. életévüket betöltött munkavállalók garantált bérminimumára vonatkozó rendelkezéseket - 2006. július 1. napjától kötelező alkalmazni.

Végzettség, munkakör

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 4. -a rendelkezik a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított garantált bérminimumról.A munkavállaló által betöltött munkakört, a munkakörhöz tartozó feladatokat, a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget jogszabály, ennek hiányában a munkáltató határozza meg. Ennek megfelelően, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a munkáltató döntésétől függ, mely munkakör igényel legalább középfokú végzettséget, illetőleg szakképzettséget.A garantált bérminimum megállapításának feltétele, hogy a munkavállaló igazolható módon rendelkezzen azzal a végzettséggel, illetőleg szakképesítéssel, amelyet jogszabály vagy a munkáltató megkíván, valamint a munkakör ellátásához szükséges legyen az adott végzettség. A gyakorlati idő hossza a garantált bérminimum mértékét befolyásolja a kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

50 év felett nem kötelező gyakorlati idő igazolása

Az 50 év feletti munkavállalók esetében sem lehet figyelmen kívül hagyni a garantált bérminimum megállapításának már említett feltételeit - a munkakör betöltéséhez megkívánt végzettséget, illetve szakképesítést -, azonban a kormányrendelet értelmében a gyakorlati idő igazolása esetükben nem szükséges, automatikusan a magasabb összegű garantált bérminimumot kell részükre megállapítani a 4. (3) bekezdése alapján.

  • kapcsolódó anyagok
MUNKAJOG