Alkotmányellenes összeférhetetlenségi szabály az önkormányzati törvényben

2006.02.15. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Határozatában az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló törvénynek azt a rendelkezését, mely szerint nem lehet önkormányzati képviselő az, aki – vagy akinek személyes közreműködésével működő gazdasági társaság – önkormányzati feladatot a képviselő-testülettel vagy a képviselő-testület szervével kötött vállalkozási, megbízási szerződés vagy munkaszerződés alapján lát el.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a vitatott összeférhetetlenségi szabály sérti az Alkotmány 70/A. §-ában szabályozott jogegyelőség követelményét, mert a jogalkotó nem alkalmazott a szabályozás alkotmányos céljából következő azonos mércét az összeférhetetlenségi okok szabályozása során, nem azonos elvek és szempontok alapján ítélte meg az önkormányzati képviselői megbízatással összeférhetetlen helyzeteket. Azonos alkotmányos indokok ellenére egyes tevékenységeket az önkormányzati képviselői megbízatással összeférhetetlennek minősített a törvényhozó, míg másokat nem. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy nem a kifogásolt rendelkezésben szabályozott egyes összeférhetetlenségi okok, hanem annak alkotmányellenességét állapította, hogy a szabályozás az azonos összeférhetetlenségi helyzetek nem azonos ismérvek szerinti megítélését teszi lehetővé. Az alkotmányellenes megkülönböztetés megszüntetése érdekében a törvényhozó feladata a gazdasági összeférhetetlenség egységes ismérveinek kialakítása, és következetes érvényesítése az összeférhetetlenségi okok meghatározása során.

A határozathoz dr. Bagi István, dr. Erdei Árpád, valamint dr. Kiss László alkotmánybírók fűztek különvéleményt.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ÖNKORMÁNYZATOK