EP-állásfoglalás a karikatúra-ügyben

2006.02.16. Jogi Fórum / Európai Parlament sajtószolgálat

Az Európai Parlament a szerda délelőtti plenáris vita után csütörtökön állásfoglalást fogadott el „a szólásszabadsághoz való jogról és a vallási meggyőződés tiszteletben tartásáról”. Az EP határozottan kiáll a szólásszabadság mellett, ugyanakkor elítéli a vallások elleni gyűlöletkeltést.

A szöveg megállapítja, hogy „az Emberi Jogok Európai Egyezménye 9. cikke rögzíti a szólás-, gondolati, lelkiismereti és vallásszabadságot”, és „ezek a szabadságok az állam és vallás egyértelmű szétválasztásával együtt az európai demokráciák fejlődésének alapvető részét képezik”.

Az állásfoglalás megjegyzi, hogy „a tiltakozásokat a magán úton közölt karikatúrák – azaz nem állami szintű közlemények – váltották ki”. A szöveg szerint „az EU és e sajnálatos események által sújtott országok népeinek túlnyomó többsége a kölcsönös megbecsülésen és megértésen alapuló békés párbeszéd és kapcsolat híve, és egyedül az ezzel szembehelyezkedő csoportosulások húznak hasznot a közelmúltban történt eseményekből”.

A képviselők szerint „a szabad és független média létfontosságú feltétele a szólásszabadság teljes tiszteletben tartásának és erősíti az Európai Unió alapját képező demokrácia elvét”, ugyanakkor „a tiltakozásokat kiváltó karikatúrák nem mozdítják elő az EU által kezdeményezett, a kultúrák és vallások közötti kapcsolatok kiépítésére irányuló párbeszédet”.

Az EP „felszólítja a szólásszabadságot gyakorlókat, hogy kötelezzék el magukat az EU alapvető értékeinek – demokrácia, pluralizmus és tolerancia – támogatása mellett és ne éljenek vissza ezzel a szabadságukkal vallási gyűlölködés keltésével vagy bármilyen származású vagy vallási meggyőződésű személy kirekesztésére irányuló idegengyűlölő, esetleg rasszista magatartás terjesztésével”.

Az egyik bekezdés szerint a parlament „úgy véli, hogy a szólásszabadság és a sajtó függetlenségének egyetemes jogát semmilyen olyan személy vagy csoportosulás nem áshatja alá, aki vagy amely sértve érzi magát az elhangzottak vagy leírtak által. Az EP „tisztelettel viseltet azok iránt, akiket sértettek a Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrák, azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a valószínűsíthető sérelmeket az érvényben lévő nemzeti és európai joggyakorlatra figyelemmel, bírósági úton kell tisztázni”.

A parlament elítéli az EU tagállamok nagykövetségei elleni támadásokat, és felszólítja azokat az országokat, ahol ilyen atrocitások történtek: „adják gyakorlati jelét annak, hogy a jövőben nem tűrnek el hasonló incidenseket”.

Az EP „hangsúlyozza, hogy számos olyan országban, ahol a képregényekkel összefüggő erőszakos cselekményekre és tiltakozásokra sor került, rendszeresen megsértik a szólásszabadságot és a gyülekezési szabadságot”,

A parlament szolidáris Dániával és „azokkal a jordániai, egyiptomi és algériai újságírókkal, akik vették a bátorságot ahhoz, hogy újra megjelentessék a képregényeket, vagy egyértelmű kommentárokat fűztek azokhoz”.

  • kapcsolódó anyagok
ALAPJOGOK
EURÓPAI PARLAMENT