Alkotmányellenes az állami termőföld kisajátítási joga

2006.02.22. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság 2006. február 21-én kelt határozata alkotmányellenesnek nyilvánította és a határozat kihirdetése napjával megsemmisítette a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 8. § (3) bekezdését. E rendelkezés alapján az állam a tulajdonszerzéstől számított három éven belül kisajátíthatta a 2002. január elsejét követően vásárolt termőföldet, ha az nem a termőföldtörvényben meghatározott elővásárlásra jogosult tulajdonába került.

Az Alkotmány 13. § (2) bekezdése kimondja, hogy tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben szabályozott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet. A határozat indokolása megállapította, hogy a támadott rendelkezés nem felel meg a kivételesség Alkotmány 13. § (2) bekezdésében foglalt követelményének. A kisajátítás ugyanis az adott szabályozásban minden nehézség nélkül pótolható enyhébb eszköz alkalmazásával.

Az Alkotmánybíróság a Nemzeti Földalapról szóló törvény más rendelkezéseit, továbbá a termőföldről, valamint a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvény, és számos kapcsolódó kormányrendelet és -határozat szabályait kifogásoló indítványokat elutasította.

A határozathoz Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva alkotmánybíró különvéleményt csatolt, amelyhez Dr. Balogh Elemér és Dr. Kovács Péter csatlakozott.

A határozat teljes szövege elérhető az Alkotmánybíróság honlapján.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
AGRÁRIUM