Megtorpantak a költségvetésről szóló tárgyalások

Bár az Európai Parlament kész arra, hogy engedményeket tegyen a költségvetés ellenőrzését illetően, a tagállamok nem engednek a kialkudott összegekből.

Jan Mulder, dán liberális képviselő szerint leheletnyit közeledtek az álláspontok a tagállamok, az EP és a Bizottság között folyó tárgyalásokon a költségvetési ellenőrzés kérdésében. Mulder az EP részéről azt szeretné elérni, hogy a tagállamok rendszeresen tegyék közzé az EU kasszából elköltött pénzekről szóló jelentéseiket, mivel a Számvevőszék immár 11 éve nem fogadta el az év végi elszámolásokat. Mulder szerint ebben a témában várhatóan kompromisszumos megegyezés születhet, bár míg Nagy-Britannia és Dánia támogatja a kezdeményezést, Németország szkeptikus az ügyben.

Az intézmények képviselői ugyanakkor egy tapodtat sem tudtak előrelépni az EU kiadásairól szóló vitában. A tagállamok nem hajlandók az eredeti 862 milliárd eurós csomagnál jobb ajánlatot tenni, míg az EP taktikája egyelőre az, hogy nem árulja el pontosan mennyi pénzzel szeretne többet látni az EU kasszájában.

A tagállamok elutasították az Európai Bizottság javaslatát is, amely szerint az ún. rugalmassági eszközt, amelyet általában katasztrófahelyzetekre költenek, 500 millió euróval toldják meg. A Tanács szerint az a bizottsági javaslat, amely a közös kül- és biztonságpolitikára költendő keretet 300 millió euróról a felére csökkentette volna szintén elfogadhatatlan.

Az EP a tagállamok és a Bizottság legközelebbi találkozója március 21-én lesz. Az intézmények képviselői megegyeztek, hogy ezen a találkozón megállapodnak a pénzösszegekről, mert ez a feltétele annak, hogy az új tagállamokba áramló strukturális támogatások által finanszírozott programok időben megkezdődhessenek.