APEH: kényszerintézkedések - emelkedő januári eredmények

2006.02.28. Jogi Fórum / APEH

2006. január végéig az APEH kintlévőségeiből kényszerintézkedések hatására csődeljárásból, felszámolásból és végrehajtásból összesen 18,66 Mrd. forint bevétel eredt. Összehasonlítva 2005 hasonló időszakának eredményével ez 4,5%-al nagyobb összeget jelent.

Végrehajtási eljárás keretében 18,6 Mrd. forint folyt be, ami 4,4 %-os emelkedést jelent a múlt évhez viszonyítva.

A beszedett összegből a fizetési könnyítési határozatokra és a végrehajtási cselekmények foganatosítását követően az adósok 11,5 Mrd. forintot fizettek meg. Az azonnali inkasszókból 6,8 Mrd. forint, ingóság értékesítéséből 26 millió forint, az ingatlanokra 11 millió forint készpénz folyt be. Egyéb végrehajtás (pl.: követelésfoglalás, üzletrészfoglalás) keretében 222 millió forintot szedett be az adóhatóság.

Az APEH területi igazgatóságai december végéig 7,1 %-kal több inkasszót bocsátottak ki, 2005. januárjához viszonyítva.

A lefoglalt vagyon értéke 6,7 Mrd forint. Ebből ingó vagyontárgyfoglalást 4,1 Mrd forint értékben foganatosítottak. Az ingatlan foglalások 1,7 Mrd. forint becsértéket képviselnek.

A többi foglalást 920 millió forint értékben egyéb ingóvégrehajtás keretében foganatosították, elsősorban követelésfoglalást, 785 millió forintot érintően.

  • kapcsolódó anyagok
APEH