Európai Közösségek Bíróságának munkaprogramja

2006.02.28. JogiForum.hu

2006. február 27-e és 2006. március 5-e közötti munkanapokon az Európai Bíróságon (Bíróság) ún. "semaine blanche" lesz, azaz érdemi eljárási aktusok megtételére nem kerül sor. A következő héten szonban több fokozott érdeklődésre számot tartó ügy kerül a luxemburgi bíróságok napirendjérére.

A március 6-tól március 10-ig tartó munkahéten március 9-én, csütörtökön hirdet ítéletet a Bíróság a van Esbroeck és Léopold Henri kontra Openbaar Ministerie (C-436/04) ügyben. Ebben az ügyben a fő kérdés a ne bis in idem (ugyanazon ügyben való kétszeri eljárás tilalma) büntetőjogi alapelv alkalmazása különböző államokban (Belgiumban és Norvégiában) folyó büntetőeljárások viszonyában.

Március 9-én napon kerül sor ítélethirdetésre a Hans Werhof kontra Freeway Traffic System GmbH & Co. KG ügyben is (C-499/04), ahol a munkáltatói jogutódlás tekintetében az átadó vállalkozás és a munkavállaló között az átruházás időpontjában fennálló kollektív megállapodás továbbélése a központi kérdés. A német bíróság az általa előterjesztett előzetes kérdésben arra vár választ, hogy összhangban van-e a közösségi joggal az, ha a bérmegállapodás által nem kötelezett kedvezményezettet úgy kötelezi a bérmegállapodás által kötelezett átadó és a munkavállaló közötti azon megállapodás, amely szerint alkalmazandók az átadót kötelező mindenkori kollektív bérmegállapodások, hogy az üzem átruházása időpontjában érvényes kollektív bérmegállapodás alkalmazandó, a később hatályba lépő kollektív bérmegállapodások viszont nem alkalmazandók.

E csütörtöki napon kerül sor főtanácsnoki indítvány ismertetésére a Robert Hans Conijn kontra Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt (C-346/04) ügyben. Az ügy tényállása szerint Conijn úr holland állampolgár, aki Hollandiában lakik, ezért Németországban csak korlátozott adókötelezettséggel rendelkezik, mégpedig az ott keletkezett jövedelme vonatkozásában. 1998-ban egy német társaságban meglévő részesedéséből 150.000 márka jövedelemre tett szert. Adóbevallásában Conijn úr az adóbevallása elkészítésénél adótanácsadásra kifizetett összegeket a jövedelemadóról szóló törvény előírásainak megfelelően különkiadásként levonta adóalapjából. Az adóhivatal azonban nem fogadta el e kiadások levonását, mivel álláspontja szerint a teljes körű adókötelezettséggel rendelkező személyektől eltérően jelen esetben a bevételek nem csökkenthetők különkiadásként az adótanácsadásra kifizetett összegekkel. A Bundesfinanzhof azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy ellentmond-e a közösségi jognak az, ha egy másik tagállamban honos személy, aki belföldön korlátozott adókötelezettséggel rendelkezik, egy teljes körű adókötelezettséggel rendelkező személytől eltérően a bevételeinek teljes összegét a keletkezett adótanácsadói költségekkel, mint különkiadásokkal nem csökkentheti.

2006. március 9., csütörtökön tart tárgyalást az Elsőfokú Bíróság az Endesa kontra Bizottság ügyben (T-417/05). A Gas Natural SA, egy az energiaágazatban tevékenykedő spanyol vállalkozás, 2005. szeptember 5-én nyilvános vételi ajánlatot tett az Endesa SA, egy a villamosenergia-ágazatban tevékenykedő spanyol társaság, részvényei 100%-ának megszerzésére. A Bizottság 2005. november 15-én hozott határozatában megállapította, hogy a tervezett összefonódás nem közösségi léptékű, ezért annak versenyjogi elbírálása a spanyol nemzeti versenyhatóságra, és nem a Bizottságra tartozik. Az Endesa a Bizottság e határozatának megsemmisítését kéri az Elsőfokú Bíróságtól.

2006. február 1-jén hozott végzésével az Elsőfokú Bíróság elutasította az Endesa azon kérését, hogy ideiglenes intézkedésként függessze fel a Bizottság határozatának végrehajtását.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA