Kártérítésre kötelezték a BRFK-t Kocsis Imre és tsai javára

2006.03. 1. Jogi Fórum / NJA

A Fővárosi Bíróság 2006. február 27-én hozott nem jogerős ítéletével a Nemzeti Jogvédő Alapítvány kuratóriumi ügyvezetője, dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd által képviselt Kocsis Imre és társai javára jelentős összegű kártérítések megfizetésére kötelezte a BRFK-t a 2004. május 23-i Erzsébet téri jogellenes rendőri intézkedésekkel okozott nem vagyoni károk megtérítése érdekében.

Amint ismeretes az említett napon Lelkiismeret '88 Csoport "Fővárosi goj találkozót" kívánt szervezni, az egyidejűleg ott korábban bejelentett, Izrael Állam 56. évfordulójának megünnepelésére szervezett rendezvénnyel. Az LCS 88 rendezvényét a BFRK megtiltotta a közlekedési rend aránytalan sérelmére hivatkozva. Utóbb kiderült, hogy ez a jogszabályi rendelkezés az EU csatlakozás óta már nem volt hatályos. Kocsis Imrét, az LCS 88 vezetőjét és három másik aktivistát a téren a rendőrség minden jogalap nélkül, emberi méltóságot sértő módon elfogott, előállított és több órás őrizetben tartotta, illetve Kocsis Imért több mint két és fél napos szabálysértési őrizetben tartotta. Mind a négyük esetében utóbb a szabálysértési bíróság jogerősen megállapította a szabálysértés hiányát, és felmentette őket.

Az intézkedés során például az egyik alperest, a népszavazási aláírásokat a helyszín közelében gyűjtő nyugdíjas hölgyet minden ok nélkül körülállták a készenléti rendőrség tagjai, majd kézrátételt alkalmazva, „kettős fogó” alkalmazásával átvonszolták az Erzsébet térre, közben folyamatosan lökdösték, taszigálták, földre ejtett dolgait, kendőjét és tollát nem engedték neki felvenni, nem engedték felegyenesedni, végig görnyedve kényszerítették a lépéstartásra, szükségtelen, aránytalan sérelmet, és kisebb sérüléseket okozva.

A mostani ítélet elvi iránymutatást adhat a rendőrség jogellenes intézkedései miatt jogsérelmet szenvedettek részére azzal, hogy a rendőrség köteles kártérítés formájában helytállni az általa, működési körében okozott, emberi méltóságot és személyes szabadságot korlátozó jogellenes rendőri intézkedések miatt szabálysértési eljárás esetén is. Ez az ítélet 3 hónapon belül a második olyan elvi jelentőségű ítélet, amelyben a bíróság jogellenesnek nyilvánította a BRFK alapvető szabadságjogok korlátozásával kapcsolatos intézkedéseit. Amint ismeretes a A Fővárosi Bíróság 2005. december 9-én meghozott jogerős ítéletével jogellenesnek nyilvánította a LELKIISMERET ’88 CSOPORT 2003. december 1-én, a budapesti Gesztenyéskertben tartott tüntetésének rendőri feloszlatását [bővebben itt]. Ezen ügy kapcsán az ügyészség jelenleg nyomozást folytat a tömeges jogsértésért felelős rendőri vezetőkkel szemben. A gesztenyéskerti jogellenes oszlatás 51 károsultja szintén alappal támaszthat kártérítési igényt.
A bíróság amellett, hogy megállapította a jogsértést, Kocsis Imre javára 1.000.000,- Ft, a három másik aktivista javára fejenként 500.000,- Ft nem vagyoni kártérítést és kamatait ítélt meg, továbbá kötelezte a BRFK-t 255.000,- Ft perköltség megfizetésére.

Amint ismeretes korábban hasonló mértékű kártérítést az 1997. évi, akkori MSZP-SZDSZ kormány idején szétvert METÉSZ tüntetés kapcsán ítélt meg a bíróság a hasonlóan ártatlanul meghurcolt és később szintén felmentett dr. Zacsek Gyula részére.

Ezen túl kötelezte a bíróság a BRFK-t arra, hogy adjon felperesnek elégtételt, akként, hogy felperesek egy országos napilapban és egy elektronikus médiumban alperes költségén közzétehessék a következő tartalmú közleményt:

„A BRFK a 2004. május 23-án az Erzsébet téren történt, rendzavarásnak nem minősülő események kapcsán Kocsis Imrét jogellenesen állította elő rendzavarás szabálysértése miatt, és jogellenesen tartotta szabálysértési őrizetben, továbbá a rendőrség jogellenesen állította elő a 2004. május 23-án az Erzsébet téren történt események kapcsán rendzavarás miatt Tölgyesi Jánosnét, Rajz Károlynét és Földvári Ferencet. A rendőrség jogellenes eljárásával megsértette Kocsis Imre, Tölgyesi Jánosné, Rajz Károlyné és Földvári Ferenc személyes szabadságát és emberi méltóságát.”

  • kapcsolódó anyagok
ALAPJOGOK
GYÜLEKEZÉSI JOG
RENDŐRSÉG