Közjegyzői pecsét helyett minősített elektronikus aláírás

2006.03. 1. Jogi Fórum / MOKK

2006. május 1-jétől a közjegyzők országszerte minősített elektronikus aláírás használatával is biztosíthatják a digitális iratok hitelességét. Az elektronikus aláírással ellátott dokumentumok ugyanolyan közokiratnak minősülnek majd, mint a „hagyományos” pecséttel ellátottak. Az e-közigazgatás elterjedésével az elektronikus közjegyzői okiratokat akár a többi nagy elektronikus ügyintézési rendszerhez is probléma nélkül hozzá lehet kapcsolni.

Már 2005 szeptembere óta adott a törvényi lehetőség a kft-k és a részvénytársaságok elektronikus bejegyzésére, illetve a változások feltüntetésére. 2007-től a minősített elektronikus aláírás használata még nagyobb jelentőséggel bír majd, mivel a cégalapításhoz kapcsolódó minden iratot – mint a társasági szerződést vagy a cégbejegyzési kérelmet – csak elektronikusan lehet benyújtani a cégbírósághoz.

Az elektronikus ügyintézés legfőbb előnye a gyorsasága. A cégbírósághoz benyújtott kérelem az elküldés pillanatában megérkezik, a küldésről kapott elektronikus tértivevény pedig bizonyítja a beérkezés tényét.

A hatályos szabályozás szerint az elektronikusan küldött iratokat nem csak elektronikus aláírással, hanem időbélyegzővel is el kell látni. Az időbélyegző akár a bíróság előtt is hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a dokumentum az adott pillanatban már létezett, sőt azt is, hogy mikor módosítottak utoljára annak tartalmán. Az ország összes közjegyzői irodájában a lehető legbiztonságosabb, a szabályozásoknak mindenben megfelelő rendszer kialakításában a MOKK szerződéses partnere a Microsec Kft.

Az elektronikus ügyintézés jelen pillanatban a cégbejegyzésnél és a változásbejegyzésnél vehető igénybe, de várhatóan kiterjed majd más területekre is. „A módszerrel a lakásmaffiához köthető ügyletek teljes egészében kiszűrhetők lennének, így nagyon reméljük, hogy az elektronikus aláírás a későbbiekben az ingatlan-nyilvántartásban is alkalmazható lesz.” – mondta Dr. Kapás Katalin, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZJEGYZŐK
ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS