ORTT: félrevezető volt a Napló

2006.03. 6. Jogi Fórum / ORTT

A Zöld Centrum Párt bejelentésére a Panaszbizottság megvizsgálta az MTM-SBS Televízió Rt. 2006. február 5-én sugárzott "Napló" c. műsorát, amely az M0-ás körgyűrű megépítésének nehézségeivel foglalkozva - a panaszos szerint - "egy kalap alá véve" marasztalta el a környezetvédőket, amikor a nézői szavazásra feltett kérdésben azt sugallta - pl. a Zöld Centrum Párt támogató álláspontjának közlése nélkül - , hogy minden környezetvédő akadályozza a körgyűrű megépítését.

Az eljáró tanács megállapította, hogy a panasz megalapozott, a műsorszolgáltató eljárása ugyanis alkalmas volt a környezetvédő csoportok illetve szervezetek szerepével kapcsolatban a nézők félrevezetésére.

A műsorban szavazásra feltett kérdés ( "Önt felháborítja-e, hogy a zöldek perekkel lassítják az MO-ás építését?") azt sugallhatta a nézőknek, hogy valamennyi környezetvédő csoport, illetve szervezet, tehát összefoglalóan "a zöldek" (beleértve a panaszost is) ellenzik, s ezért lassítani, sőt, perekkel megakadályozni kívánják a sokak által támogatott körgyűrű megépítését. A műsorszolgáltató védekezésével szemben tehát az eljáró tanács véleménye szerint a kérdésfeltevésből pontosan az következik, hogy mindegyik környezetvédő szervezet ellenzi és perrel lassítja az építkezést. Amennyiben van akár csak egyetlen olyan környezetvédő szervezet, amely támogatja az építkezést, s azzal kapcsolatban egyetlen pert sem indított (mint éppen maga a panaszos), akkor a kérdés olyan túlzó általánosítást tartalmaz, amely félrevezetheti a nézőket.

A kérdésfeltevés ezen eredményét nem befolyásolja az a körülmény, amelyre a műsorszolgáltató a védekezésében utalt; nevezetesen, hogy a műsorban egyébként nem általában a "zöldekről" volt szó, hanem konkrétan arról a környezetvédő egyesületről, amely valóban pert indított a körgyűrű adott szakaszára nézve kiadott építési határozat bírósági felülvizsgálata iránt. Nem bizonyos, hogy valamennyi néző a műsor egészét nyomon követte, így önmagában a kérdés ily módon való feltevése nyilvánvalóan nem késztette a nézők mindegyikét a "zöldek" és az "építkezést nem ellenző zöldek" közötti megkülönböztetésre.

A feltett kérdés pontatlanságát nem enyhíti az a körülmény sem, hogy első alkalommal a műsorvezető jelezte, miszerint nem mindegyik zöld szervezetről van szó a kérdésben, hiszen ez a megjegyzés a kérdés későbbi többszöri feltevése során már nem hangzott el.

  • kapcsolódó anyagok
MÉDIAJOG
ORTT