Az Alkotmánybíróság 2006. március 13-14-ei teljes ülésének napirendje

2006.03.10. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén tárgyalja az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdésével kapcsolatos határozattervezetet. Egy másik indítványozó szerint alkotmányellenes az egészségügyi törvény 25. §. (5) bekezdésének „kivéve ha törvény másként nem rendelkezik” szövegrésze.

A testület szintén hétfőn foglalkozik a bírósági végrehajtási törvény 217. § (4) bekezdését, továbbá a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet 7. § (1) bekezdését és 22. § (1) bekezdés második mondatát, valamint a választott bíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 55. § (1) bekezdését támadó indítvánnyal.

Napirendre tűzik a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja alkotmányosságával összefüggő határozattervezetet is. Az érintett értelmező rendelkezés kimondja: „közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.”

Kedden kerül az Alkotmánybíróság elé az az indítvány, amely szerint alkotmánysértő az Országgyűlés Házszabályának több rendelkezése is. Az indítványozó alkotmányellenesnek tartja a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 23. § b) pontjának és a 47. § (4) bekezdésének „és a felszólalási időkeretekre” szövegrészét, továbbá a 47. § (6) bekezdését és a 75. § (3) bekezdését.

Március 14-én az alkotmánybírák megvitatják a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 114. §-ával és 119. §-ával összefüggésben mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG