Irányelv a nyilvános részvénytársaságokról

2006.03.13. Jogi Fórum / Európai Parlament sajtószolgálat

A most első olvasatban az Európai Parlament elé kerülő irányelvtervezet célja, hogy erősítse a nyilvánosan működő részvénytársaságok versenyképességét, védje a hitelezők és a kisebbségi részvényesek jogait, valamint biztosítsa a részvényesek egyenjogúságát.

A Piia-Noora Kauppi (néppárti, finn) által készített jelentés szerint „az Európai Parlament és a Tanács számára készült, A társasági jog korszerűsítése és a vállalatirányítás erősítése az Európai Unióban – terv az előrelépéshez című, 2003 májusában kiadott közleményében a bizottság azt a következtetést vonta le, hogy a 77/91/EGK irányelv egyszerűsítése és korszerűsítése jelentősen hozzájárulna az üzleti hatékonyság és a versenyképesség növeléséhez, anélkül, hogy csökkentené a részvényesek és a hitelezők védelmét. E célkitűzések elsődleges fontossággal bírnak, de ez nem változtat azon, hogy késedelem nélkül folytatni kell a tőkemegőrzési rendszer olyan lehetséges alternatívái megvalósíthatóságának általános vizsgálatát, melyek megfelelően megóvják a nyilvános részvénytársaságok hitelezőinek és részvényeseinek érdekeit”.

A képviselők szerint „lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a nyilvános részvénytársaságoknak engedélyezzék, hogy pénzügyi segítséget nyújtsanak részvényeik megszerzése céljából egy harmadik személynek, a társaság felosztható tartalékainak mértékéig, hogy megnöveljék rugalmasságukat a társaságok részvénytőkéjének tulajdonosi struktúrájával kapcsolatos változások tekintetében. Erre a lehetőségre vonatkozniuk kell olyan biztosítékoknak, amelyek az irányelvnek a mind a részvényesek, mind a harmadik felek védelmével kapcsolatos célkitűzéséből adódnak.”

  • kapcsolódó anyagok
TÁRSASÁGI JOG
EURÓPAI PARLAMENT