Az Alkotmánybíróság 2006. március 20-21 -ei teljes ülésének napirendje

2006.03.20. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén tárgyalja a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja alkotmányosságával összefüggő határozattervezetet. Az érintett értelmező rendelkezés kimondja: „közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása”.

Egy másik indítványozó szerint alkotmányellenes a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 206. § (1) bekezdése.

Az alkotmánybírák elé kerül az az indítvány is, amely szerint alkotmánysértő az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 23/A. § (2) bekezdésének a „cégbizonyítvánnyal” szövegrésze.

Hétfőn kerül napirendre az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 26. § (2) bekezdés c) és d) pontja, valamint (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

A testület március 21-én megvitatja az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdésével kapcsolatos határozat-tervezetet.

A keddi teljes ülésen foglalkoznak az alkotmánybírák azzal az indítvánnyal, amely szerint alkotmányellenes az egészségügyi törvény 25. §. (5) bekezdése.

A testület elé kerül a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 3. § (2) bekezdésének „a fegyveres erőknél, a fegyveres testületeknél és a rendészeti szerveknél” szövegrészét megkérdőjelező indítvány.

Határozat készül a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 292. §-a, 293. §-a, 294. §-a és 296/A. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában is.

Megvitatják a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 114. § (5) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG