Nem kell hatályon kívül helyezni a közöségi joggal ellentétesnek tűnő jogerős ítéleteket

2006.03.20. Jogi Fórum / Európai Közösségek Bírósága

Főszabály szerint a nemzeti bíróság nem köteles felülvizsgálni és hatályon kívül helyezni valamely, jogerőre emelkedett bírósági határozatot, még akkor sem, ha az a közösségi joggal ellentétesnek tűnik

Fogyasztóként R. Kapferer (lakóhelye: Hall, Tirol [Ausztria]) többször kapott a Schlank & Schicktől, amely Németországban alapított, Ausztriában és más országokban csomagküldő kereskedéssel foglalkozó társaság, nyereményígéreteket tartalmazó reklámküldeményt. Az egyik levél szerint, amelyet személyesen neki címeztek, 3906,16 euró értékű nyeremény állt a rendelkezésére. A nyeremény odaítélése egy kötelezettségvállalás nélküli próbamegrendeléstől függött.

R. Kapferer visszaküldte a Schlank & Schicknek a megrendelőszelvényt, de nem lehetett megállapítani, hogy ez alkalommal rendelt-e valamilyen árut.

R. Kapferer, mivel nem kapta meg a vélt nyereményt, a fogyasztóvédelemről szóló osztrák törvény (Konsumentenschutzgesetz) alapján a nyeremény átadását követelte, és kérte a Bezirksgericht Hall in Tirolt, hogy a Schlank & Schicket 3906,16 euró tőke és annak kamata megfizetésére kötelezze.

A bírósági joghatóságról szóló közösségi rendeletre* hivatkozva a Schlank & Schick előterjesztette, hogy az osztrák bíróságoknak nincs nemzetközi joghatósága. A Bezirksgericht elutasította ezt az érvet.
Ez utóbbi bíróság érdemben teljes egészében elutasította R. Kapferer kereseti kérelmét. R. Kapferer fellebbezést nyújtott be a Landesgericht Innsbruckhoz. A Schlank & Schick azonban nem támadta meg a Bezirksgericht joghatóságra vonatkozó határozatát, így ez a határozat jogerőre emelkedett.

A Landesgericht Innsbruck, mivel kételyei vannak a Bezirksgericht nemzetközi joghatóságára vonatkozóan, azt kérdezi az Európai Közösségek Bíróságtól, hogy az EK-Szerződés alapján köteles-e felülvizsgálni és hatályon kívül helyezni valamely, a hatáskört illetően jogerőre emelkedett ítéletet, feltételezve, hogy az a közösségi joggal ellentétes.

A Bíróság emlékeztet az ítélt dolog elvének jelentőségére. Ugyanis mind a jog, mind a jogviszonyok stabilitásának, illetve az igazságszolgáltatás megfelelő működésének biztosításhoz fontos, hogy ne lehessen többé vita tárgyává tenni azokat a bírósági határozatokat, amelyek a rendelkezésre álló jogorvoslatok kimerülését, illetve az azok előterjesztésére nyitva álló határidők elteltét követően jogerőre emelkedtek.

Következésképpen a közösségi jog nem írja elő a nemzeti bíróság számára, hogy egy jogerőre emelkedett bírósági határozat felülvizsgálata és hatályon kívül helyezése érdekében eltérjen a belső eljárási szabályok alkalmazásától, amikor úgy tűnik, hogy a határozat ellentétes a közösségi joggal.

A C-453/00. sz., Kühne & Heitz ügyben hozott ítélet (EBHT 2004., I-837. o.) nem kérdőjelezi meg ezt a megállapítást.
A Bíróság ezenfelül megállapítja, hogy a fellebbezési eljárást illetően az alapügyben nem kérdőjelezték meg a tagállamok eljárásjogi hatásköre korlátainak betartását.

(a Bíróság C-234/04. sz. ügyben hozott ítélete)

  • A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22 i 44/2001/EK tanácsi rendelet
  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA