Tizenhat év alatt huszonnégy köztársasági-elnöki indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz

2006.03.20. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

1990. január 1-je és 2006. március 13-a között eltelt több mint tizenhat esztendőben a köz­társasági elnökök összesen huszonnégy alkalommal fordultak indítvánnyal az Al­kotmánybírósághoz.

Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök 1990-ben az állam­fői jogkör gyakor­lására vonatkozó alaptörvényi rendelkezések értelmezését kérte. Indítványára vála­szolva az Alkotmánybíróság 1990. április 13-án megállapította, hogy az államfői jog­kör gyakorlása szempontjából az Országgyűlés elnökén a parlament mindenkori el­nö­két kell érteni.

Göncz Árpád 1990 és 2000 között nyolc esetben fogalmazott meg indítványt. Első elnöki ciklusában (1990-1995) hétszer, a másodikban egyszer fordult az alkotmánybí­rákhoz. Többek között a kárpótlási törvény, az igazságtétel, a frekvenciagazdálkodás és a földtörvény ügyében kereste meg indítványával az alkotmánybírákat.

Utódja, Mádl Ferenc 2000 és 2005 között tizen­négy indítványt címzett az Alkot­mánybíróságnak. Õ egye­bek közt a felsőoktatási törvény, az ügy­nöktörvény és a ki­sebbségi önkormányzati törvény kapcsán jelölte meg alkotmányos aggályait. Mádl Ferenc utolsó hivatali évében, 2005-ben hat előzetes normakontrollt kért a testülettől.

A jelenlegi köztársasági elnök, Sólyom László, aki 1990 és 1998 között az Alkot­mánybíróság első elnöke volt, eddig egyszer, 2006. március 13-án fordult alkotmány­értelmezési kérdésekkel az alkotmánybírákhoz.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG