Európai Parlamenti előzetes

2006.03.21. Jogi Fórum / Európai Parlament sajtószolgálat

Az Európai Parlament szerdán és csütörtökön két napos, „mini” plenáris ülést tart Brüsszelben. A tanácskozáson többek között a tagállami kötelmi jogok közelítése és a polgári ügyek iratainak kézbesítése tárgyában fogadnak el jelentést.

Javítanák a polgári ügyek iratainak kézbesítését a tagállamok között

A tagállamok között a polgári ügyekben folytatott bírósági és bíróságon kívüli levelezés megkönnyítésével foglalkozik az a rendelet, amely kapcsán a néppárti, francia Jean-Paul Gauzès készített parlamenti jelentést.

A tanács 2000. május 29-én, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően fogadta el a 1348/2000/EK számú rendeletet, amelynek célja, hogy a tagállamok között felgyorsítsa és javítsa a polgári és kereskedelmi ügyekről szóló bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítését. A jogszabály a 1965. november 15-ei hágai egyezményből indul ki, annak bizonyos rendelkezéseit tökéletesíti. A rendeletre az indoklás szerint belső piac megfelelő működése, valamint a tranzakciók jogi biztonsága miatt van szükség.

Az Európai Bizottság felkérésére készült tanulmányok azt állapították meg, hogy a rendelet jelentősen javította és gyorsította a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítését a tagországok között.

Ugyanakkor továbbra is problémát jelent, hogy számos esetben nem tartják tiszteletben a határidőket, nem használják a rendeletben meghatározott formanyomtatványokat, nem tájékoztatják a címzettet arról, hogy joga van az ügyirat elutasításához, magasak és bizonyos tagállamokban nem átláthatók az eljárás költségei, a rendelet végrehajtásával megbízott személyzet pedig nem kapott megfelelő képzést.

A jelentés támogatja a bizottság által javasolt módosításokat, amelyek a képviselők szerint növelik a jogbiztonságot a címzett és a kérelmező számára is.

A képviselők az alábbi módosításokat tartják szükségesnek:
  • a költségek átláthatóságának hiányát orvosló átalánydíj bevezetése
  • egységes szabályozás a postai szolgáltatásoknál
  • a kézbesítés közvetlen kérelmezése
  • az átvevő intézményeket tartalmazó kézikönyv és egy gyűjtemény bizottsági határozattal történő elfogadására irányuló kötelezettség eltörlése
  • a tagállamok által közölt tájékoztató adatoknak a Hivatalos Lapban történő nyilvánosságra hozatalára irányuló kötelezettség megszüntetése.

Közelítenék egymáshoz a tagállamok kötelmi jogát

A német néppárti Klaus-Heiner Lehne jelentése az európai szerződések jogával foglalkozik. Az EP a belső piac működőképességének javítása érdekében további lépéseket sürget a polgári jog uniós szintű egységesítése irányában.

A képviselők szerint - bár az Európai Bizottság tagadja, hogy ez célkitűzése lenne - az európai szerződés jogi kezdeményezésen dolgozó „számos kutató és érintett fél úgy véli, hogy annak hosszú távú végső eredménye egy európai kötelmi jogi törvénykönyv vagy akár egy teljes európai polgári törvénykönyv lesz, és hogy e projekt mindenképpen a legfontosabb folyamatban lévő kezdeményezés a polgári jog területén”.

A jelentésben a parlament hangot ad annak a meggyőződésének, hogy „a polgári jog egységesítése felé tett további lépések nélkül az egységes belső piac nem lehet teljesen működőképes”.

A szöveg a képviselők által megfogalmazott számos javaslat között szól a szerződéskötés szabadságára vonatkozó alapelv, az európai szociális modell és az eltérő jogi hagyományok és jogrendszerek tiszteletben tartásának fontosságáról.

  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
EURÓPAI PARLAMENT