Visszaélt erőfölényével az E.ON Titász Rt.

2006.03.21. Jogi Fórum / GVH

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2006. március 20-án megtartott tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy az E.ON TITÁSZ Rt. visszaélt gazdasági erőfölényével, amikor az ideiglenesen működő vállalkozások részére biztosított elektromos-áramszolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki csatlakozás létrehozásának díját a 2004. március és szeptember közötti időszakban jelentősen megemelte.

Magatartásának versenytörvényt sértő volta miatt a GVH Versenytanácsa 2 millió Ft versenyfelügyeleti bírságot szabott ki az E.ON TITÁSZ Rt.-re.

Az az E.ON TITÁSZ Rt. (a továbbiakban: TITÁSZ) alaptevékenysége a fogyasztók villamosenergiával való ellátása. Ez a tevékenység kiterjed a villamosenergia szállítására, az erősáramú vezetékek, átalakító és kapcsoló berendezések tervezésére, üzemeltetésére, karbantartására, felújítására és fejlesztésére is. A TITÁSZ Magyarország területének körülbelül egyötödén, közel 400 településen nyújt szolgáltatást. Jelenleg az E.ON Hungária Rt. részesedése a TITÁSZ-ban közel 100 %. A TITÁSZ egy szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvénye a magyar állam tulajdonában van: az állam nevében a tulajdonosi jogokat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium gyakorolja.

A versenytörvény vonatkozó rendelkezése szerint jogellenes, ha a vállalkozás gazdasági erőfölényével visszaél. Erőfölénnyel való visszaélésnek minősül – többek között –tisztességtelenül magas eladási ár megállapítása.

A GVH által lefolytatott versenyfelügyeleti eljárás tárgyát annak megállapítása képezte, hogy a TITÁSZ visszaélt-e erőfölényével, amikor az ideiglenesen működő vállalkozások (pl. vásározó kereskedők) részére biztosított elektromos-áramszolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki csatlakozás létrehozásának díját 2004-ben jelentősen megemelte.

A GVH Versenytanácsa határozatában – korábbi jogalkalmazási gyakorlatát követve – rámutatott, egy szolgáltatás magas ára akkor tekinthető jogsértőnek, ha az meghaladja a vállalkozás gazdaságilag indokolt költségei és a befektetés adott szakmát jellemző kockázatával arányban álló hozam alapján adódó tisztességes nyereség összegét. Ebből az is következik, hogy önmagában nem számít jogsértőnek az, ha egy vállalkozás megemeli – akár jelentős mértékben is – az árait. Egy vállalkozás áremelése tehát csak akkor jogszerű, ha az megfelel az iménti elveknek.

A versenyfelügyeleti eljárás során feltárt adatok alapján megállapítható, hogy a TITÁSZ 2004 során fél évig tisztességtelenül magas árat határozott meg fogyasztói számára, sértve ezzel a versenytörvény vonatkozó rendelkezését.

A GVH Versenytanácsa a TITÁSZ-t jogsértő magatartásáért 2 millió Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte. A bírság kiszabásánál enyhítő körülmény, hogy a cég önként felhagyott jogellenes tevékenységével.

(az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-190/2005.)

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG