Júliustól érvényesek a közgyógyellátás új szabályai

2006.03.22. Jogi Fórum / MEH

A kormány mai ülésén elfogadta a közgyógyellátás átalakításához kapcsolódó végrehajtási rendeleteket. 2006 júliusától a rászoruló betegek havonta mintegy 80 ezer forint értékű gyógyszert kaphatnak térítésmentesen a patikákban, ráadásul ezt a keretet az eddiginél többféle gyógyszerre lehet majd "elkölteni".

Az átalakítás célja, hogy a közgyógyellátás jobban igazodjon az érintettek szükségleteihez, miközben a támogatás rendszere áttekinthetőbbé és igazságosabbá válik. Az új rendszerben az érintett csaknem félmillió beteget és rászoruló embert úgy tudja a jelenleginél jobban segíteni az állam, hogy közben takarékosabban bánik az adófizetők pénzével is.

Minden közgyógyellátottnak rendelkezésére áll majd egy keret. Ameddig a keret tart, addig ingyen válthatnak ki bármilyen, a járóbeteg-ellátás keretein belül kiadható, a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszert. Az egyéni gyógyszerkeret bevezetésével az új rendszer a jelenlegi, igen korlátozott gyógyszerlista helyett nagyobb "választékot" biztosít.

A megújult rendszerben havi 12 ezer forintos keret áll rendelkezésre minden egyes rászoruló közgyógyellátott betegnek. Ha figyelembe vesszük, hogy átlagosan mennyit fizet a gyógyszerek árából az állam a társadalombiztosítás keretében, illetve mekkora térítésdíjat kell maguknak a betegnek fizetniük a patikában, akkor ez a 12 ezer forintos keret a gyakorlatban mintegy 80 ezer forint értékű gyógyszert jelent. Ha ezen a kereten belül marad a szóban forgó beteg, semmit sem kell majd fizetnie a patikában a gyógyszerekért.

A havi kereten felül évente 6 ezer forintos külön keret áll rendelkezésre olyan esetekre, ha egy akut betegség miatt a szokásosnál több gyógyszerre van szükség, de azokat a havi 12 ezer forintos alapkeret már nem fedezi. Az egyéni gyógyszerkeret szükség esetén - például ha új betegség lép fel - év közben felülvizsgálható lesz.
Az új rendszerben a jogosultsági feltételek és a nyújtott szolgáltatások köre lényegében változatlan marad.

Az új közgyógyellátási rendszer működése

Az igényt a jegyzőnél kell benyújtani, mellékelve a háziorvos igazolását a krónikus betegségekről és a gyógyítást szolgáló terápiáról. A jegyző megvizsgálja a jogosultsági feltételeket, a háziorvos igazolását megküldi az illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnak, amely nyilatkozik az elismert gyógyszerköltségről. A jegyző ezután elbírálja a közgyógyellátásra való jogosultságot, meghatározza annak kezdő időpontját, az egyéni és eseti gyógyszerkeretet. A jegyző döntése alapján a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár kiállítja és eljuttatja a jogosult részére az egy évig érvényes közgyógyellátási igazolványt. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) ezután nyilvántartásában naprakészen vezeti a jogosult gyógyszerkeretét.

Az eseti gyógyszerkeretet a jogosultság kezdetén egy összegben, az egyéni gyógyszerkeretet 3 havonta állapítják meg a betegnél.

A gyógyszertárak és az OEP között elektronikus adatkapcsolat lesz - kiépítése a közeljövőben megtörténik, költségeit az állam vállalja magára. A gyógyszer kiváltásakor a patika elektronikusan kapcsolatba lép az OEP nyilvántartásával, és a jogosult gyógyszerkeretének erejéig térítésmentesen kiadja a gyógyszert. Ha az adott háromhavi gyógyszerkeret elfogy, akkor a következő 3 havi keret megnyitásáig a közgyógyellátott az általános térítési díjszabályok szerint válthatja ki gyógyszerét. Ha a három hónap leteltével a jogosultnak maradványa van a keretből, az nem vész el, hanem a következő 3 havi keret összegéhez hozzáadódik. A gyógyszer kiváltásakor a patika mindig tájékoztatja a beteget az aktuális gyógyszerkeretéről.

  • kapcsolódó anyagok
EGÉSZSÉGÜGY
SZOCIÁLIS SZFÉRA