A GVH elutasította az eljárást a Pesti Esttel szemben

2006.03.30. Jogi Fórum / sajtóközlemény

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa megszüntette a PESTI EST Kft.-vel szemben a versenyt korlátozó megállapodás és gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt 2005. februárjában indított versenyfelügyeleti eljárást.

A verseny-felügyeleti eljárást az egyik piaci szereplő 2004. decemberében tett bejelentése alapján indította meg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

A GVH a vizsgálatot annak megállapítására indította, hogy az EST MÉDIA a budapesti, ingyenesen hozzáférhető, heti programajánló lapok, valamint a beltéri reklámhordozók tekintetében kötött kizárólagos megállapodásai alkalmasak-e a versenytörvényben szabályozott versenykorlátozó megállapodások tilalmának (kartell-tilalom), valamint a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának megsértésére.

Az EST MÉDIA erőfölényes helyzete - figyelemmel médiapiaci részesedésére, valamint a hirdetők körében végzett felmérés eredményeire - a verseny-felügyeleti eljárás során nem nyert bizonyítást.

A Versenytanács megállapította, hogy hirdetői szempontból a nyomtatott sajtó országos piaca a lehetséges legszűkebb piacnak minősül, melyen az EST MÉDIA részesedése nem éri el a 10%-ot. A Versenytanács ezért egyfelől kimondta: a vizsgálat tárgyát képező megállapodások a hirdetési felületek értékesítésének szempontjából nem esnek a törvényi tilalom alá ("bagatell-kartell").

Az EM-nek Budapesten és országosan kiemelt megállapodásai vannak az IT Cinema és a Hollywood Multiplex mozi-hálózattal, illetve partneri szerződés köti őket a Palace Cinemas mozikhoz. Ezen kívül az art mozi hálózatokkal is megállapodott a terjesztésről a Pesti Est kiadója.

Az cégnek a mozikon kívül Budapesten és vidéken több száz szórakozóhellyel, étteremmel (HoReCa helyekkel - pl.: McDonald's, Don Pepe, Subway) van kiemelt partneri szerződése, ezeken a helyeken is a vendégek a Pesti Esttel és kiadványaival találkozhatnak.

A vertikális megállapodások csoportmentesítéséről szóló 55/2002. (III.26.) Kormányrendelet értelmében a vizsgált vertikális megállapodások mentesülhetnek a kartell-tilalom alól, ha a lelőhelyek beszerzési piacán az EST MÉDIA részesedése nem haladja meg a 30%-ot. A Versenytanács álláspontja szerint kizárható, hogy az EST MÉDIA beszerzési piaci (lelőhelyi) részesedése meghaladná a 10%-ot, így a vizsgált megállapodások a lelőhely értékesítés szempontjából is mentesülnek a kartell-tilalom alól.

A GVH 2006. március 21-én hozott határozatával megszüntette a Pesti Esttel szemben a verseny-felügyeleti eljárást, mondván: "az eljárás során az Est Média gazdasági erőfölényes helyzete - figyelemmel a piaci részesedésére, valamint hirdetők körében végzett felmérés eredményeire is - nem nyert bizonyítást."

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG