Megtévesztette a fogyasztókat a Vodafone

2006.03.31. Jogi Fórum / GVH

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a 2006. március 30-án megtartott tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy a Vodafone Magyarország Rt. a 2005. júliusában és augusztusában egyes, a kommunikációs kampánya keretében közzétett reklámjaival, melyben a Vodafone a hálózatában külföldről kezdeményezett és fogadott mobiltelefon hívások díjáról adott tájékoztatást, a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, megsértve ezáltal a versenytörvény vonatkozó rendelkezéseit. A Vodafone Magyarország Rt.-t jogsértő magatartásáért 2.000.000 Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

A versenyfelügyeleti eljárás tárgyát a Vodafone Magyarország Rt. (a továbbiakban: Vodafone) 2005. júliusában és augusztusában folytatott kommunikációs kampánya keretében közzétett reklámjai képezték, melyben a Vodafone a hálózatában külföldről kezdeményezett és fogadott mobiltelefon hívások díjáról adott tájékoztatást.

1.A Vodafone által a rádióban közzétett reklám szerint „Csak a Vodafone-osok beszélhetnek külföldön is itthoni tarifájukkal. Regisztrálj a Vodafone Passport szolgáltatásra a 1270-es számon. Részletek a boltokban.” A Vodafone ezzel a tájékoztatással lényeges tulajdonságok (ár, regisztráció) közlésébe bocsátkozott, de az árközlés azt a hamis látszatot keltette, hogy a Passport szolgáltatásnak nincs egyéb ellenértéke, mint az itthoni díjszabásnak megfelelő fizetés. Ezzel szemben a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztót a hívásonként fizetendő kapcsolási díj is terhelte.

2.A Vodafone egyik óriásplakátján közölt tájékoztatás azért minősült a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának, mert a díjazásra is vonatkozó közlését nehezen észlelhetően helyezte el. A közlés ezen módja azért is róható a Vodafone terhére, mert számos más óriásplakáton a díjfeltételeket feltűnően közölte, ily módon eleget téve a versenyjog által támasztott elvárásoknak. E körülmény egyúttal bizonyítékkal szolgált arra, hogy a kifogásolt óriásplakátnak nem lehettek olyan közlési korlátai, amelyek megakadályozták a Vodafone-t szolgáltatása lényeges tulajdonságának versenyjogilag megfelelő közzétételében.

3.A Versenytanács az egyik kis jelentőségű reklámeszközön elhelyezett tájékoztatást ugyancsak azért minősítette jogsértőnek, mert a díjazásra vonatkozó közlést nehezen észlelhetően helyezte el.

A fentiek alapján a Vodafone Magyarország Rt. jogsértő magatartásáért 2.000.000 Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezett. A bírság kiszabásánál súlyosbító körülményként értékelte, hogy a Vodafone ellen több alkalommal került sor marasztalásra hasonló jellegű versenyjogsértő magatartás miatt. Enyhítő körülményként értékelte, hogy a kifogásolt magatartás csekély, kevésbé rontotta a teljeskörűen folytatott reklámkapány versenyjogszerüségét, valamint a piacon olyan díjszámítással jelent meg, amely átláthatóbb és elsősorban a hívott fél számára olcsóbb a korábbiaknál.

(Vj-188/2005. sz. ügy)

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG