Az Alkotmánybíróság április 3-4-i teljes ülése

2006.03.31. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén tűzi napirendjére azt az indítványt, amely a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 114. § (5) be­kezdését támadja.

A testület ugyancsak hétfőn foglalkozik a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tör­vény 603. § (6) bekezdésének alkotmányosságát megkérdőjelező indítvánnyal.

Az alkotmánybírák megvitatják az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 27. § (3) bekezdés második mondatának „külön határo­zatban” szövegrésze alkotmányosságát.

Napirendre kerül a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 68/A. § (2) bekezdését, továbbá a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet 49. § (1) és (2) bekezdését támadó indítvány.

Kedden vitatják meg az alkotmánybírák azt a beadványt, amely szerint alkotmány­sértő az Országgyűlés házszabályának több rendelkezése is.

Az Alkotmánybíróság elé kerül a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 3. § (2) be­kezdésének, valamint a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 366. § (1) bekezdésének vizsgálata is.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG