Az EP az uniós versenypolitikáról

2006.04. 5. Jogi Fórum / Európai Parlament sajtószolgálat

A képviselők üdvözlik, hogy az Európai Bizottság versenypolitikája kiemelt figyelmet fordít például a szélessávú internetszolgáltatások piacának, és kiállt a roaming-költségek csökkentése mellett. A parlament gáz- és villamosenergia-ipari liberalizációt szeretne, és szorosabb együttműködésre ösztönözné a nemzeti versenyhatóságokat.

A versenypolitikáról szóló 2004. évi európai bizottsági jelentés (SEC (2005)0805) kapcsán készített parlamenti jelentést a francia zöldpárti Alain Lipietz. Õ azonban a plenáris ülésen elfogadott módosító indítványokkal nem értett egyet, ezért visszavonta nevét a jelentésről, még annak kedden, kézfelemeléssel történt elfogadása előtt.

A jelentésben az EP „üdvözli, hogy 2004. május 1-jétől kezdődően a közösségi versenypolitikát a tíz új tagállamra is kiterjesztették, amelyek nemzeti versenyhatóságai az Európai Unióhoz történő csatlakozással az európai versenyhatóságok hálózatának részévé váltak”.

A parlament „örömét fejezi ki, hogy az Európai Közösségek Bíróságának ítéletei – elsősorban az Altmark-ügyben hozott ítélet - után ritkábban vonják kétségbe a bizottság versenypolitikára vonatkozó határozatait, ugyanakkor sajnálatát fejezi ki, hogy az Altmark-tesztet a bizottság a gyakorlatban még mindig nagyon eltérően szándékozik értelmezni”.

A képviselők fontosnak tartják, hogy „2004-ben a bizottság figyelmet szentelt olyan nagy jelentőségű szegmenseknek, mint a szélessávú internetszolgáltatások, a roaming szolgáltatás nemzetközi hívások esetén, illetve a távközlés”.

Az EP arra biztatja a bizottságot, „tegyen lépéseket az európai versenyhatóságok hálózatának keretében működő nemzeti versenyhatóságok közötti információcsere optimalizálása, továbbá az ilyen információk minőségének javítása érdekében, hogy biztosítható legyen az EK versenypolitikájának egységes alkalmazása”.

A parlament „örömét fejezi ki, hogy a bizottság éberen figyel az olyan egyesülések és felvásárlások szabályozására, amelyek a vezető piaci pozíció további megerősödésével járhatnak”.

A képviselőket ugyanakkor aggodalommal tölti el, hogy „továbbra sem sikerül megvalósítani a teljes liberalizációt az Európai Unió gáz- és villamosenergia-piacán és üdvözli, hogy a bizottság kivizsgálja a gáz és a villamos energia belső piacának működését”.

Az EP jelentése azt javasolja, „a nagy közszolgáltatási hálózatok esetében a versenyt szigorú közszolgáltatási kötelezettségekkel szabályozzák annak érdekében, hogy biztosítsák a szükséges befektetések megvalósulását, és megakadályozzák új monopóliumok kialakulását”.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI PARLAMENT