Szolgáltatási irányelv: a Bizottság módosított javaslatot terjeszt elő

2006.04. 5. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság módosításokat fogadott el az EU belső piacán kínált szolgáltatásokról szóló irányelvjavaslathoz. Ezzel megtette a következő lépést a jogalkotási folyamatban az Európai Parlament 2006. februári, első olvasatban történő szavazását követően.

A módosított javaslat a Parlament munkájára és a Tanácsban eddig folytatott vitákra épít. A javasolt irányelv felszabadítja a határokon átnyúló kereskedelmet és a szolgáltatásokba történő beruházást, így segítségével felgyorsul a növekedés és új munkahelyek teremtődnek az EU-ban. Az üzleti vállalkozásoknak könnyebb lesz EU-szerte letelepedni, és ezzel időt és pénzt takarítanak meg. Szintén könnyebb lesz határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújtani: az irányelvjavaslat arra kötelezi a tagállamokat, hogy szüntessék meg az indokolatlan akadályokat. A fogyasztók szélesebb kínálatból, jobb tájékoztatásból és fokozottabb fogyasztóvédelemből profitálhatnak. A szolgáltatókat pedig gondosan ellenőrzik a nemzeti hatóságok közötti szorosabb együttműködés keretében. Most a Tanácson a sor, hogy megvitassa a módosított javaslatot, és szavazással döntsön annak sorsáról.

A belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos, Charlie McCreevy a következőket mondta: „Reális, a gyakorlatban megvalósítható megoldást találtunk, amely tényleges gazdasági változást eredményezhet Európa jelenlegi, kritikus helyzetében. Az irányelv olyan folyamatot indít el, amely a szolgáltatások piacának fokozódó egységesüléséhez vezet, és ezzel növeli a jogbiztonságot a szolgáltatók és a szolgáltatásokat igénybe vevők számára egyaránt. Anélkül lehet majd üzleti vállalkozásokat alapítani és szolgáltatásokat kínálni, hogy a szolgáltatók kizárásukat célzó szabályozásba ütköznének. A fogyasztók szélesebb választékból, nagyobb versenyből és alacsonyabb árakból profitálhatnak. A munkahelyi feltételek nem fognak romlani. Most a Tanáccsal való munkára készülök, és remélem, hogy év végéig sikerül végső megegyezésre jutni.”

A módosított javaslat egy átfogó szabályozási sorozat részét képezi, melynek célja, hogy biztosítsa a szolgáltatások belső piacának teljes körű működőképességét. A Bizottság útmutatást is közzétesz a tagállamok számára a munkavállalóknak egyik tagállamból a másikba történő kiküldetéséről rendelkező irányelvről. Az egészségügy területén pedig külön kezdeményezéssel jelentkezik majd, amely többek között olyan témákat ölel fel, mint pl. a betegek mobilitása. Ezenkívül közleményt tesz közzé a szociális szolgáltatásokról és az általános érdekű szolgáltatásokról.

A módosított javaslat célja, hogy fokozza a szabályozás egységességét, valamint ösztönözze és elősegítse a növekedést a határokon átnyúló szolgáltatási ágazatban. Emellett akadályokat szüntet meg, és növeli a fogyasztók bizalmát. Legfontosabb elemei a következők:

Üzleti vállalkozások létrehozása szerte az EU területén: lehetővé válik az üzleti vállalkozások számára, hogy valamennyi formalitást online, egyablakos ügyintézési pontoknál intézzék el. Az engedélyezési rendszerek világosabbak, átláthatóbbak lesznek, a „gazdasági igények” felmérését pedig – azt a drága eljárást, amely során a vállalkozásnak bizonyítania kell a hatóságok előtt, hogy tevékenysége nem ingatja meg a helyi versenyhelyzetet – nem követelhetik meg többé. Ennek következtében felgyorsul az engedélyezés, és csökkennek a vállalkozások költségei.

Határokon átnyúló szolgáltatás: megerősítést nyer a szolgáltatásnyújtás szabadsága az EU egész területén. A tagállamok tiszteletben tartják a szolgáltatók azon jogát, hogy ne csak abban a tagállamban nyújthassanak szolgáltatást, ahol székhelyük van. A tagállamok nem akadályozhatják a szolgáltatási tevékenység nyújtására való jog és a szolgáltatási tevékenység szabad gyakorlását. Ugyanakkor a tagállamoknak meglesz a lehetőségük arra, hogy megkülönböztetéstől mentes, arányos és szükséges szabályokat alkalmazzanak, ha azt a közrend, a közbiztonság, a közegészség, illetve a környezet védelme megköveteli.

Hatékonyabb fogyasztóvédelem: az üzleti vállalkozásokat az irányelvjavaslat kötelezi arra, hogy a fogyasztók rendelkezésére bocsássák a legfontosabb adatokat. Ugyanakkor a vállalkozások nem különböztethetik meg hátrányosan a fogyasztókat lakóhelyük vagy nemzetiségük alapján.

Az üzleti vállalkozások hatékonyabb felügyelete: a tagállamoknak igazgatási együttműködés révén kell jobb és hatékonyabb felügyeletet biztosítaniuk a vállalkozások működése felett. Ezt a gyakorlati élet szintjén egy elektronikus információs rendszer segíti majd, mely lehetővé teszi a hatóságok számára a közvetlen és hatékony információcserét.

Mire nem terjed ki az irányelvjavaslat?
Az Európai Parlament módosításainak megfelelően a módosított javaslat nincs hatással a munkajogra, és nem foglalkozik a munkavállalók kiküldetésével. A következő területekre nem terjed ki az irányelv: pénzügyi szolgáltatások, távközlés, közlekedési szolgáltatások, kikötői szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, a szociális lakásokkal kapcsolatos szociális szolgáltatások, gyermekgondozás, illetve családok és rászorulók támogatása, a közhatalom gyakorlásához kapcsolódó tevékenységek, munkaerő-kölcsönző cégek, magánbiztonsági szolgáltatások, szerencsejáték, audiovizuális szolgáltatások.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI BIZOTTSÁG