Félrevezető volt a Magyar értelmező kéziszótár reklámja - 1 millió forintos bírság

2006.04. 6. Jogi Fórum / GVH

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a 2006. március 27-én megtartott tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy a Könyvmíves Könyvkiadó Kft. a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított azáltal, hogy nem tájékoztatta arról a fogyasztókat, hogy az általa megjelentetett, Magyar értelmező kéziszótár a XX. század első felében már kiadásra került hasonló tárgyú művek bizonyos részeit változatlan formában tartalmazza. A vállalkozást jogsértő magatartás folytatásáért 1 millió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

A versenytörvény szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága – így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja – tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. A vállalkozás által használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

A versenyjogi sérelmet az okozta, hogy a fogyasztó nem ismerhette fel azt a tényt, hogy a Könyvmíves Könyvkiadó által megjelentetett Magyar értelmező kéziszótár régen használatban lévő fogalmakat régies írásmóddal, a korabeli értelmezésnek megfelelő tartalommal és szóhasználattal magyaráz. A fogyasztók egy szűkebb köre számára – vagy akár a fogyasztók nagyobb része számára – bizonyos esetekben a kiadványnak ez a tulajdonsága hasznos lehet. A fogyasztók másik része azonban jellemzően a napjainkban helytálló, korszerűen megfogalmazott magyarázatokat vár egy értelmező szótártól, és többnyire nem kultúrtörténeti emlékként kívánja azt forgatni. Mindkét említett fogyasztói kör számára, azaz valamennyi potenciális vásárlónak fontos a kéziszótár speciális jellegének ismerete. Előbbiek számára azért, hogy tudatosan ezt a kiadványt válasszák, utóbbiak esetében pedig azért, hogy eldönthessék, a Könyvmíves Könyvkiadó kéziszótárát kedvező árára tekintettel a fenti körülmények ellenére vásárolják meg, vagy a piacon lévő többi, azonos rendeltetésű termékből válasszanak.

A GVH Versenytanácsa határozatában – korábbi jogalkalmazási gyakorlatára támaszkodva – megállapította, a kiadott mű tartalmi és formai jegyeivel félreérthetetlenül kell közölniük a fogyasztóval a mű lényes tulajdonságait. Ezek közé tartozik a szerző, a cím, a kiadvány előéletére vonatkozó adatok sora (korábbi kiadás, fordítás, cím stb.). Az ezzel ellentétes piaci magatartás versenyjog-ellenes és elmarasztalást von maga után.

A jogsértést a Könyvmíves Könyvkiadó akkor követte el, amikor a kiadványán nem tüntetett fel megfelelő tájékoztatást a kéziszótár lényeges sajátosságáról, sőt azon a valósággal ellentétes, megtévesztő jellegű tájékoztatást szerepeltetett.

A bírság megállapítása során súlyosbító körülményként esett latba, hogy a Könyvmíves Könyvkiadóval szemben ugyanilyen magatartás elkövetése miatt már került sor versenyfelügyeleti bírság kiszabására, valamint a kiadvánnyal kapcsolatos megtévesztés főleg a fogyasztók versenyjogi szempontból kiszolgáltatottabbnak tekinthető részét (pl. kiskeresetűek, diákok) sújtotta, akik számára a kiadvány alacsonyabb árfekvése lényeges szempont volt, amikor választottak a Könyvmíves Könyvkiadó, illetőleg más könyvkiadók által megjelentetett értelmező szótárak között.

A fentiek alapján a Könyvmíves Könyvkiadóra jogsértő magatartásáért 1 millió Ft versenyfelügyeleti bírság kiszabását határozta el.

(Vj-185/2005. sz. ügy)

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG