Lezárult a nemzetközi alkotmányjogi konferencia

2006.04.12. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Kedden befejeződött Budapesten az Alkotmánybíróság, az Európa Tanács Velence Bizottsága és a Budapesti Fórum Európáért Alapítvány kétnapos nemzetközi kerekasztal-konferenciája, amelyen az alkotmányjog és az európai jog kapcsolatát vitatták meg.

A tanácskozáson részt vett többek között Thomas Markert, az Eu­rópa Tanács Velence Bizottságának főtitkár-helyettese, Ninon Colneric, a luxembourgi Európai Bíróság bírája, Lord Bingham of Cornhill lordbíró, Jan Mazák, a szlovák alkot­mánybíróság elnöke, va­lamint alkotmánybírák Ausztriából, Ciprusról, Csehország­ból, Észtországból, Len­gyelországból, Lettországból, Litvániából, Máltáról és Magyarországról. A konferencia résztvevőit fogadta Sólyom László köztársa­sági elnök.

A konferencia tapasztalatairól szólva Bihari Mihály, az Alkotmánybíróság elnöke elmondta: – Az európai legfelsőbb bíróságok és alkotmánybíróságok egy nagy családot alkotnak: döntéseikben egymás, valamint az Európai Közösségek Bíróságának és az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéleteire hivatkoznak, részt vesznek a jogi fórumok közötti interakcióban, ezáltal hozzájárulnak az európai jogközösség fejlesztéséhez.
Egymás hatáskörének és értékrendjének kölcsönös tiszteletben tartásával biztosítják a tagállami és nemzetek feletti bíróságok közötti hatalmi egyensúly fenntartását. E bíróságok közötti párbeszéd akkor lehet igazán eredményes, ha tapasztalatainkról, kétségeinkről, fenntartásainkról nyíltan és őszintén tudunk beszélni, akár vitatkozni is.

A budapesti kerekasztal-konferencia erre a kötetlen eszmecserére nyújtott lehetőséget. A vita során felmerült – közölte Bihari Mihály –, hogy a 2001. szeptember 11–i terrortámadás óta a magánszféra és a személyes adatok védelme egyre nehezebbé válik, mivel a kormányok arra törekszenek, hogy – a terrorizmus elleni küzdelem szükségességére hivatkozva – egyre többet tudjanak meg az egyénekről. A kérdés – többek között – az, hogy az új kihívások nyomán felül kell-e vizsgálni az eddig kialakított alkotmányos értékrendet.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG