A Szellemi Tulajdon Világnapja

2006.04.20. Jogi Fórum / MSZH

Dr. Kamil Idris, a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) főigazgatójának üzenete a Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmából

A Szellemi Tulajdon Világnapja ragyogó alkalmat kínál az emberek arra való ösztönzésére, hogy gondolkodjanak el a szellemi tulajdonnak a mindennapi életben betöltött szerepéről, valamint arról, hogy mekkora jelentősége van az innováció és az alkotóképesség előmozdításában és védelmében. Az idén az ünneplés egészen a szellemi tulajdon gyökeréig nyúlik vissza, addig a pontig, ahonnét az innováció és az alkotó munka sarjad – az ötlethez.

Az emberiség sosem fogy ki az ötletekből – ettől vagyunk egyediek. E rendkívüli képességünket mégis gyakran magától értetődőnek vesszük. Alig észleljük azt a számtalan ötletet, amely nap mint nap megfogan, illetve azt, hogy az értékeink nagy részét mások ötleteinek köszönhetjük: emberi munkát megtakarító találmányoknak, tetszetős formáknak, életmentő technológiáknak.

Ötletek alakítják világunkat. Az ötletek jövendő jólétünk nyersanyagai; tőlük függ, hogy mit hagyunk magunk után. Ezért fontos olyan környezetet teremtenünk, amelyben támogatják és jutalmazzák az alkotó ötleteket. Erre szolgál a szellemi tulajdon.

Minden egy ötlettel indul: kezdve a szótól, a zenétől és a képtől, ami megindít, egészen a márkanévig, ami vonz bennünket; a kerékpártól a bioüzemanyagig; a mikrocsiptől a mobiltelefonig.

  • kapcsolódó anyagok
SZABADALOM