Az Alkotmánybíróság 2006 április 24-25-ei napirendje

2006.04.21. MKAB

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén foglalkozik azzal az indítvánnyal, amely szerint alkotmánysértő az Országgyűlés Házszabályának több rendelkezése is.

Ugyancsak hétfőn vitatják meg az alkotmánybírák azt az indítványt, amely megkérdőjelezi a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 366. § (1) bekezdése „vagy riasztó hírt terjeszt,” szövegrészének alkotmányosságát.
Napirenden lesz az az indítvány is, amely a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 114. § (5) bekezdését támadja.

Az alkotmánybírák megvitatják az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 27. § (3) bekezdés második mondatának „külön határozatban” szövegrésze alkotmányosságát.
Ezen a napon foglalkozik a testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése h) pontjának alkotmányossági kérdéseivel is.

Kedden kerül napirendre a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 68/A. § (2) bekezdését, továbbá a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet 49. § (1) és (2) bekezdését támadó indítvány.

Április 25-én tárgyalják meg az alkotmánybírák a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdése e) pontjának alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezetet.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG