Közleleg a luxusadó határideje

2006.04.25. Piac & Profit

Luxusadót a 100 millió Ft-nál magasabb forgalmi értékű belföldi lakás és üdülő, magánszemély tulajdonában álló vagy bejegyzett vagyoni értékű jogával terhelt épület, épületrész után kell fizetni. A törvény január elsején lépett hatályba, így idén az adókötelezettségről szóló bevallást 2006. április 30-ig kell benyújtani.

Az adó alanya az, aki az év első napján a tulajdonos, a luxusadó alapja a lakóingatlan számított értéke. A számított érték a lakóingatlan fekvése szerinti önkormányzat, ill. a fővárosi önkormányzat rendeletben megállapítja lakóingatlan-fajtánként a típusingatlanra vonatkozó települési átlagértékeket. A bevallási határidő idén 2006. április 30., ami után az adózó a kiküldött határozatban megjelölt határidőig köteles befizetni az adót.

Jelentősen eltérő értékviszonyok esetén az önkormányzat értékövezeteket jelöl ki. A települési, településrészi átlagértékeket és az értékövezeteket az önkormányzat két adóévre határozza meg.

A számított érték a lakóingatlan alapértéke és a lakóingatlanra vonatkozó korrekciós együtthatók szorzata. Az önkormányzati adóhatóság a számított érték meghatározásakor köteles figyelembe venni a lakóingatlan jellemzőit. Az adó évi mértéke a lakóingatlan számított értékének 100 millió Ft feletti rész 0,5 százaléka. A kétszeres adóztatás kizárása céljából a luxusadóból levonható a magánszemély által ugyanazon lakóingatlan után megfizetett építményadó, üdülőépület utáni idegenforgalmi adó, illetve magánszemély kommunális adója.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS
INGATLANJOG