A romániai magyarok helyzetére figyelmeztetnek az európai parlamenti képviselők

2006.04.27. JogiForum.hu

Egy csoport európai parlamenti képviselő e héten kelt levelében azzal vádolta meg Olli Rehn bővítési biztost, hogy Románia csatlakozási folyamatának vizsgálata során szándékosan nem foglalkozik a dél-kelet-európai országban élő magyar kisebbség jogi helyzetével.

A kérdés a Romániai 2007. január 1-i csatlakozása előtt megjelenő utolsó, kulcsfontosságú jelentés május közepére tervezett kiadása előtt került újból napirendre.

A tizenöt, döntően európai néppárti parlamenti képviselő által ellenjegyzett és a Bizottsághoz címzett levél azt veti az EU szemére, hogy a magyar kisebbség problémáit érintő, emberi jogokkal kapcsolatos kérdéseket a Bizottság nem veszi kellőképpen figyelembe. Parlamenti források megerősítették, hogy a szocialista párthoz kötődő magyar képviselők alapvetően egyet értettek a levél tartalmával, de saját véleményüket egy külön dokumentumban kívánják megfogalmazni.

A levél többek között azt rója a román állam terhére, hogy az mindmáig késlekedik egy kisebbségi törvény kidolgozásával, és a komoly elmaradások vannak a magyar nyelvű felsőoktatás kidolgozásának tekintetében is.

Schöpflin György, a levél megfogalmazásában kezdeményező szerepet vállaló képviselő úgy látja, hogy a román fél komoly befolyást igyekezett gyakorolni Rehn bővítési biztosra annak érdekében, hogy a magyar kisebbséggel való bánásmód kérdése kikerüljön a csatlakozási kritériumok közül.

A Bizottság hivatalosan cáfolta a Schöpflin által megfogalmazott vádakat, miszerint az ügyet Rehn román nyomásra igyekezne szőnyeg alá söpörni..

A Bizottság részéről a levél állításai egyértelmű elutasításra találtak és a Románia EU mellé akkreditált diplomáciai képviselete által kiadott közlemény is leszögezte, hogy „Románia a kisebbségeknek számos jogot biztosít.” Felhívták a figyelmet arra, hogy a román kormánykoalícióban ott található a magyar párt és a magyarok az államszervezet minden szintjén képviseltetik magukat.

A legutolsó, az EU részéről e tárgykörben kiadott értékelés a romániai magyarság helyzetének javulásáról számolt be, megjegyezve ugyanakkor, hogy a kisebbségi törvény elfogadása továbbra is várat magára.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI PARLAMENT
KISEBBSÉGI JOGOK