Az Alkotmánybíróság 2006. május 2 -ai teljes ülésének napirendje

2006.04.28. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság keddi teljes ülésén tűzi napirendjére az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (az úgynevezett praxistörvény) egészének, valamint a hivatkozott részeinek alkotmányossági vizsgálatával kapcsolatos határozattervezetet.

Ugyancsak kedden tárgyalják azt az indítványt, amely a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény egyik rendelkezését kérdőjelezi meg.

Foglalkozik a testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése h) pontjának „a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés” szövegrésze, valamint 76. § (6) bekezdése második mondata alkotmányossági kérdéseivel is.

Az alkotmánybírák elé kerül az Országos Választási Bizottság országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában hozott 45/2005. (XII. 15.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG