Hogyan házasodjunk és váljunk az unióban?

2006.05. 2. Jogi Fórum / Magyar Országos Közjegyzõi Kamara

A család intézményéhez kötődő egységes európai jogszabályi környezet megteremtésének lehetőségeiről tanácskoztak Brüsszelben az Európai Unió tagországaiból érkezett közjegyzők. A Bizottság 2007-ben várhatóan javaslatot tesz a családjog egyes területeinek harmonizálására. A rendezvényen részt vett Franco Frattini, az Európai Bizottság elnökhelyettese is.

Az európai társadalom alapja hagyományosan a család. Európában egyre gyakoribb a különböző állampolgárságú partnerek közötti házasság, ezeknek azonban egyre nagyobb hányada végződik válással. „Az Európai Unió célul tűzte ki a családok számára az egységes európai jogtér megvalósítását – mondta dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese. – Európában a család- és öröklési jog határokon átnyúló jogbiztonságát a közjegyzők is támogatják.”

„Egyszerre szeretnénk erősíteni a családokat és elősegíteni a polgárok mobilitását az Európai Unión belül. Ez csak akkor lehetséges, ha sikerül érthető, de hatékony és biztonságos jogi kereteket kialakítanunk, amely megoldást kínál a határokon átnyúló családi jogi ügyekben. – mondta Franco Frattini, az Európai Bizottság elnökhelyettese és illetékes tagja. – Az európai családok körülményei rohamosan változnak: nő a várható élettartam, az emberek egyre könnyebben költöznek másik tagállamba, és az együttélés különböző formái jönnek létre.”

„Napjainkban a polgárok nem lehetnek biztosak abban, hogy családjogi kérdésekben melyik tagállam joga vonatkozik rájuk. Még bonyolultabb a helyzet, ha EU-állampolgárok az Unión kívül telepednek le. Meggyőződésem, hogy az Uniónak az emberek mindennapi életét megkönnyítő ügyekkel kell elsősorban foglalkoznia, a családjog pedig kétségkívül ezek közé tartozik.“ – fűzte hozzá dr. Tóth Ádám.

2007-ben a Bizottság várhatóan javaslatot nyújt be a Tanács és az Európai Parlament elé azzal a céllal, hogy megszüntesse a tagállamok eltérő szabályozásából adódó problémákat. Az Európai Bizottság ennek érdekében szorosan együttműködik a jogász szakmát képviselő szervezetekkel, így a bírókkal, közjegyzőkkel és ügyvédekkel is. A munka során harmonizálni kell a nemzeti jogrendeket, intenzívebbé kell tenni a tagállamok közötti igazságszolgáltatási együttműködést, és olyan új jogi eszközök megteremtésére van szükség, mint például az európai végrendeleti nyilvántartás rendszere.

  • kapcsolódó anyagok
CSALÁDJOG