Nyilatkozatot fogadtak el az Európai Adatvédelmi Biztosok Tavaszi Konferenciáján

2006.05. 2. Jogi Fórum / OBH

A Konferencia nyilatkozatot fogadott el, amely a harmadik pillérbeli, a bel- és igazságügyi együttműködést érintő intenzív jogszabály alkotás során felhívja a figyelmet az adatvédelmi elvek megfelelő szintű figyelembe vételére, továbbá magas szintű és harmonizált adatvédelmi standardok kialakítására e területen.

Az Adatvédelmi Biztos Irodájának szervezésében 2006. április 24-25-én Budapest látta vendégül az európai adatvédelmi biztosok tavaszi konferenciáját. A konferenciát a köztársasági elnök levélben köszöntötte, amelyben többek között arra is rámutatott, hogy „Az adatvédelem mindig példával szolgál a nagyközönségnek arra, hogy semmiféle – bármilyen jogos – politikai igény sem hagyhatja figyelmen kívül a szabadságjogokban rejlő korlátokat... Napjainkban arra kell figyelmeztetni, hogy a terrorizmus elleni harc sem szolgálhat feltétel nélküli indokul az információs önrendelkezés korlátozására. Ehelyett egy új, gondosan előállított egyensúly kidolgozásáról lehet szó.

A hagyományokhoz híven az Európai Unió tagállamainak adatvédelmi biztosai, adatvédelmi hatóságainak elnökei, vezetői vettek részt a konferencián. Az Európai Uniót az Európai Unió Adatvédelmi Biztosa képviselte. A föderális államokból nemcsak a központi, hanem a regionális hatóságok vezetői is eljöttek Budapestre. Ezenkívül megfigyelőként más európai államok is részt vettek a konferencián.

A konferencia programja a legaktuálisabb adatvédelmi témákat érintette. Az előadók a harmadik pillér adatvédelme, a földrajzi helymeghatározás, a munkáltatói információs ellenőrző rendszer, a történeti és tudományos kutatás során az adatvédelem, az adatvédelmi hatóságok működésének hatékonysága, a nemzeti egészségügyi adatbázisok és a genetikai adatok terén a legújabb fejleményeket, a tagállami szabályozásokat és rendszereket mutatták be.


Az európai adatvédelmi hatóságok
2006. április 24-25-én Budapesten megrendezett Konferenciáján elfogadott nyilatkozat

A hozzáférhetőség elvére is figyelemmel a határon átnyúló információ csere növekedése és a nemzeti adatállományokban tárolt adatok átadása, mint a rendőri és igazságszolgáltatási hatóságok közötti együttműködés része az európai szintű megbeszélések központi elemévé vált.

Ebben az összefüggésben az Európai Adatvédelmi Hatóságok Konferenciája arra emlékezteti a Tagállamokat, hogy az információk átadása bűnüldözési szerveik között csak olyan adatvédelmi szabályok alapján megengedett, amelyek európai szinten magas szintű és harmonizált adatvédelmi színvonalat biztosítanak minden résztvevő államban. Máskülönben a védelem eltérő szintje és az ellenőrzési céllal az információhoz való hozzáférés közös szabályainak hiánya olyan helyzetekhez vezethet, amikor a minimális adatvédelmi standardokat figyelmen kívül hagyják. Krakkói Nyilatkozatában a Konferencia utalt arra, hogy az Európai Unió jelenlegi, az adatvédelemre vonatkozó jogszabályai túl általánosak ahhoz, hogy a bűnüldözés területén az adatok megfelelő védelmét biztosítsák. Ezért a Konferencia üdvözölte az Európai Unió Bizottságának azon javaslatát, hogy harmonizálja és megerősíti a rendőrségi és igazságügyi hatóságok adatvédelmét a harmadik pillérben adatvédelmi biztosítékok bevezetésével, amelyeket a hozzáférhetőség elve alapján információ csere esetén kell alkalmazni.

Az Európai Unió harmadik pillérjében nincs más alternatíva, mint magas szintű és harmonizált adatvédelmi standard kialakítása. Ez a Hágai Program logikus következménye, mely szerint a szabadság, biztonság és igazságosság biztosítása az EU mint egész feladatának oszthatatlan eleme, valamint olyan területeken, mint a Vízum Információs Rendszer (VIS), a Schengen Információs Rendszer II (SIS II) vagy az igazság- és belügy terén az európai adatbázisok közötti kölcsönös átjárhatóság, nemrégiben EU szinten tett lépések következménye. Csak ilyen standard kialakításával lehet majd elérni az EU bűnüldözési hatóságai között az információ csere létező és jövőbeli formái közötti megfelelő egyensúlyt, és egyrészt az EU-ban élő állampolgárok biztonságának, másrészt a szabadság, biztonság és igazságosság területén a polgári szabadságjogok biztosításakor eleget tenni az arányossági alapelvnek. A Konferencia felszólítja a parlamenteket – mind az Európai Parlamentet, mind a nemzeti képviseleti testületeket -, hogy ebből a célból gyakoroljanak hatást a Tagállamok kormányaira. A Konferencia a Tagállamok kormányaihoz fordul, hogy tartsák tiszteletben és erősítsék az EU-ban élő állampolgárok szabadságjogait, amikor a Tagállamok bűnüldözési hatóságai közötti információ cserét célzó lehetőségek körét bővítik.

A Konferencia sürgősnek tekinti, hogy ezen a téren mielőbb releváns adatvédelmi rendelkezéseket fogadjanak el és alkalmazzanak. Következésképpen javasolja, hogy az Európai Adatvédelmi Hatóságok Konferenciája által 2006. január 24-én elfogadott vélemény tartalmát teljes egészében vegyék figyelembe, amikor a büntetőjogi ügyekben a rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében kezelt személyes adatok védelméről szóló tanácsi kerethatározatra vonatkozó EU bizottsági javaslatot elfogadják.

Budapest, 2006. április 25.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS