Jelentős kárt okozó csalás Kecskeméten - ítélet a Szegedi Ítélőtáblán

2006.05. 2. Jogi Fórum / Szegedi Ítélõtábla

Megváltoztatta az I. fokon eljáró bíróság döntését a Szegedi Ítélőtábla dr. Hegedűs István büntető vezette büntető tanácsa abban az ügyben, amelyben egy kecskeméti férfit, K.J.-et hivatali befolyással üzérkedés miatt ítélek el.

A táblabíróság a vádlott cselekményét 1 rendbeli, vesztegetést színlelve elkövetett hivatali befolyással üzérkedés, 1 rendbeli, jelentős kárt okozó, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett csalás, 1 rendbeli, vesztegetést állítva elkövetett hivatali befolyással üzérkedés és 1 rendbeli nagyobb kárt okozó, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettének minősítette. A táblabíróság mellőzte a vádlott kártérítési és illetékfizetési kötelezettségét, a magánfelek polgári jogi igényének érvényesítését egyéb törvényes útra utasította.

Az ítélőtábla nem változtatott a büntetési tételen, így a vádlott jogerősen 2 év 6 hónapi, börtönben letöltendő szabadságvesztés büntetést kapott.

A nőtlen, gyermektelen vádlott 2001 augusztusában egy lakásmegoldást kereső régi ismerősének, K.Kné-nak felajánlotta, segítséget nyújt ahhoz, hogy részére soron kívül önkormányzati lakást utaljanak ki, amelyet néhány hónapon belül meg is vásárolhat. Azt állította a vádlott, hogy az önkormányzati hivatalban van egy olyan ismerőse, aki ebben segíteni tud, de ezt a személyt nem nevezte meg. Pontosan nem tudta megmondani a vádlott, hogy az egész ügylet mennyibe fog kerülni, de az ügyintézés elindításához 500 ezer forintot kért, arra utalva, hogy ezt a pénzt ismerőséhez kell eljuttatnia.

A sértett 2001 októberében átadott a vádlottnak 500 ezer forintot. Majd miután a vádlott pár nap múlva még 770 ezer forintot kért - azt állítva, hogy a lakásához garázs is tartozik, ezért az ügylet többe kerül –, ezt a pénzt is átadta a sértett október 19-én. 2002 elején a vádlott azt közölte a sértettel, hogy a lakásárak felmentek, ezért további pénzekre lenne szükség. Összesen 3 millió forintban jelölte meg a vádlott a lakás vételárát. A sértett ezt is elfogadta, de jelezte, hogy a még hiányzó összeget akkor tudja kifizetni, amikor pénzhez jut.

Ezt követően a vádlott és sértett rendszeresen tartotta a kapcsolatot, s 2002. augusztus 14-én a sértett további 1 millió 460 ezer forintot adott át a vádlottnak. Szeptember 19-én, illetékfizetési kötelezettsége hivatkozva, még 80 ezer forintot kért és kapott a vádlott a sértettől, ám a sértett részére az ígért önkormányzati lakást nem szerezte meg, erre módja és lehetősége nem is volt, ismerőssel sem rendelkezett az önkormányzatnál. A vádlott a pénzt minden esetben átvétel elismervény ellenében vette át.

A vádlott 2003. január 5-én ismerkedett meg az ugyancsak lakásmegoldást kereső G.É. sértettel. Neki szintén felajánlotta, hogy egy-két hónapon belül önkormányzati lakást tud számára szerezni. A vádlott előbb 500 ezer forintot kért és kapott a sértettől, s kifejezetten arra hivatkozott, hogy ebből az összegből adnia kell az önkormányzatnál dolgozó ismerősének. Majd később – megintcsak egy garázs megvételének lehetőségére hivatkozva – még 1 millió forintot vett át a vádlott a sértettől, két részletben. Ezt követően még – illetékfizetési köztelezettségre hivatkozva – 150 ezer forintot kért a vádlott a sértettől, aki ezt a pénzt is átadta.

A vádlott G.É. számára sem szerzett lakást, mert – hasonlóan az első esethez – erre sem módja, sem lehetősége nem volt, az önkormányzatnál sem rendelkezett ismerőssel. A pénzek átvételéről elismervény nem készült.

A vádlott a terhére felrótt cselekményeket az eljárás során mindvégig tagadta.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2005. november 11-én egyrendbeli, vesztegetést állítva, s egyrendbeli vesztegetést színlelve, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett hivatali befolyással üzérkedés bűntettében találta bűnösnek K.J. (1967 – kecskeméti lakos) vádlottat. Ezért őt a bíróság 2 év 6 hónap börtönbüntetésre, 50 ezer forint pénzmellékbüntetésre ítélte, s 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A bíróság kötelezte a vádlottat, hogy a sértettek kárát kamatokkal együtt térítse meg. Az ítélet ellen a vádlott felmentés, míg védője bizonyítottság hiányából történő felmentés érdekében nyújtott be fellebbezést.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
BÜNTETŐJOG