Az Alkotmánybíróság 2006. május 15-16-ai teljes ülésének napirendje

2006.05.15. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén tárgyalja azt az indítványt, amely szerint alkotmánysértő a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló, továbbá a büntető­eljárásról szóló törvénynek a jogegységi eljárással összefüggő több rendelkezése is.

Napirenden lesz az az indítvány is, amely a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 114. § (5) bekezdését támadja.

Határozat készül a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vo­natkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85. § (1) és (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Megvitatják az alkotmánybírák a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 52. § (3) bekezdésének második mondata alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezetet.

Ugyancsak a hétfői ülés napirendjén szerepel az Országos Választási Bizottság 43/2005. (XII. 1.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás.

Kedden tárgyalja meg a testület a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet, amelyben az Alkotmánybíróság az alkotmányértelmezés indítványozására jogosultak körét tisztázza.

Foglalkoznak a bírák a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogo­sultakról, valamint e szolgáltatások fejezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény, a tár­sadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 19976. évi LXXXII. törvény, a kötelező egés­zségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIIII. törvény alkotmányosságát meg­kérdőjelező indítvánnyal is.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG