Középpontban az EU átláthatóbb működése

2006.05.17. JogiForum.hu

A Bizottság tegnap fogadta el azt a Zöld Könyvét, amely európai szinten törekszik értelmezni a szervezet átláthatóbb működésének lehetőségeit úgy, hogy a kérdéskörben kezdődő nyilvános konzultáció a lobbytevékenységet, az európai uniós források tagállami kezelését és a Bizottság működésének átláthatóbbá tételét vizsgálja.

A Bizottság a most kiadott Zöld Könyv által megindított konzultáció révén azt reméli elérni, hogy a szervezet működése és pénzügyei átláthatóbbá válnak.

Lobbyérdekek

Sokan kérdőjelezték már meg azt, hogy a lobbytevékenységet folytatók vajon minden esetben betartják-e a rájuk vonatkozó törvényi korlátokat. Kétkedéseik nem alaptalanok, hiszen számos példa van arra, hogy a valóságot nem tükröző adatok láttak napvilágot az európai jogszabályjavaslatok lehetséges gazdasági, társadalmi vagy környezeti hatásáról vagy arról, hogy egyesek a média eszközeivel igyekeztek a szélesebb nyilvánosságot kedvük szerint befolyásolni, például az uniós források felhasználása tekintetében.

A Bizottság szerint a lobbytevékenység a demokratikus államrend része, ezzel együtt azonban bizonyos alapvető szempontok nem kerülhetők meg annak gyakorlása során. A Bizottság e szabályok lefektetése érdekében most egy önkéntes regisztrációs rendszer kidolgozásán fáradozik, amely a Bizottság felügyelete mellett ösztönözné részvételre a különböző lobbycsoportokat.

A tervezett rendszer részét képezné egyfelől egy olyan internetes adatbázis, amelyben az EU jogalkotását befolyásolni kívánó szervezetek szerepelnének. Megalkotásra kerülne másfelől egy olyan magatartáskódex, amelynek alapjait maguk a lobbycsoportok fektetnék le. Végső soron pedig egy, a magatartáskódex betartását felügyelő rendszer is megalkotásra kerülne, melyet egy újonnan létrehozandó szervezet koordinálna.

A költségvetés jobb átláthatósága

A Bizottság továbbá célként fogalmazta meg azt is, hogy az európai uniós forrásból származó pénzek hogyan kerülnek felhasználásra, különös figyelmet fordítva annak tudatosítására, hogy mit is tesz az EU és mindez miért fontos az európaiaknak. A Bizottság mindezt azért érzi fontosnak, mert az állampolgárok elvárásai egyre nagyobbak a szervezettel szemben, legtöbbjük azonban mégsem tud eleget annak működéséről.

Vélemények

Barroso elnök a kezdeményezéseket a következőképpen kommentálta: „Európa jövőjéről júniusban folytatunk majd újabb tárgyalásokat. Van azonban egy dolog, amiben már most mindannyian egyet érthetünk: az európai döntéshozók legitimitását csak a transzparencia és a felelősségvállalás növelésével tarthatjuk fenn.”

Kallas alelnök szerint az EU alapokból származó pénzügyi források felhasználása során az Európai Unió intézményei felelősséggel tartoznak az adófizető állampolgároknak. „A tagállamok segítségével sokkal jobban elszámolhatunk azzal, hogy mire fordítottuk ezeket a pénzeket. Hasonlóképpen, a lobbytevékenységben sincs semmi kivetnivaló, de annak terjedésével biztosítékokra van szükség a tekintetben is, hogy az ebben résztvevők megfelelő célokat és érdekeket képviselnek, továbbá, hogy a lobbytevékenységre fordított összegeket megfelelően használják fel. Remélem, hogy a Zöld Könyvben megfogalmazott kérdésekre augusztus végéig minél több válaszolt kapunk majd.”

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI BIZOTTSÁG