A „patent troll”-ok visszabújnak barlangjukba?

2006.05.22. JogiForum.hu

Az USA Legfelsőbb Bíróságának bírái a „patent troll”-ok által folytatott peres gyakorlat negatív hatására mutattak rá abban az ítéletükben, amely múlt héten egy, az eBay nevű internetes kereskedelmi oldal létét veszélyeztető ügyben született.

A „patent troll”–ok olyan szabadalomtulajdonosok, akik egy vagy több szabadalommal rendelkeznek, de a szabadalmazott terméket nem hasznosítják, hanem szabadalmaikból úgy próbálnak hasznot húzni, hogy beperelnek kereskedelmi terméklánccal rendelkező társaságokat. A „patent troll”-ok a fennálló szabadalmi rendszert arra használják fel, hogy hasznot húzzanak törvényes üzleti tevékenységet folytató természetes személyektől.

A MercExchange nevű szoftvergyártó azzal vádolta meg az eBay-t, hogy az egyik internetes árverés során megsértette az általa birtokolt szabadalmat. Az alsóbb fokú bíróságok eredetileg a szoftvergyártónak adtak igazat, de a Legfelsőbb Bíróság tagjai által egyhangúan meghozott ítélet szerint az eBay jogtalanul használta ugyan a szabadalmat és ezért köteles bírságot fizetni, de az annak használatát újból gátló akadályokat felül kell vizsgálni. A bíróság tehát nem foglalt állást a tekintetben, hogy eltiltsa-e a az internetes akciósházat a kérdéses szoftverszabadalom további használatától.

Kennedy bíró további három kartársa által támogatott, egyébként jogi kötőerővel nem bíró különvéleménye azt is leszögezte, hogy a „patent troll”-ok ezután kétszeresen gondolják meg, mielőtt jogi eszközökhöz folyamodnak. A bíró azt is elmondta, hogy úgy tekinti: a trolloknak a szabadalombitorlás szankciórendszere puszta eszközként szolgál abban az alkufolyamatban, amit a használati szerződésekben meghatározandó ellenérték összegének felemeléséért folytatnak.

Az eBay ügy tehát nyilvánvalóvá tette, hogy a szabadalmi jogvédelem eszközeit az amerikai bíróság nem automatikusan alkalmazza, hanem mérlegeli a jogsértés körülményeit is. A jelen esetben arról volt szó, hogy a per tárgya voltaképpen egy másik, jelentőségét tekintve fontosabb szabadalom része és mivel a kártalanítás ez esetben a legmegfelelőbb jogi eszköz a sérelmet szenvedett fél érdekeinek védelmére, az állandó eltiltást nem szükséges alkalmazni.

Amerikai szabadalmi jogászok szerint a precedensértékű ügy alkalmat teremt arra is, hogy a bíróságok új megközelítésben alkalmazzák az ún. négytényezős tesztet, melyet a szabadalmi viták eldöntése során használnak. E szerint a szabadalom használatától történő állandó eltiltásra akkor van lehetőség (1) ha a felperes visszatéríthetetlen károkat szenvedett, (2) ha a kártérítésre szolgáló jogi eszközök nem elégségesek, ha (3) a felek között súlyos érdekellentét áll fenn és (4) ha az állandó eltiltás nem ütközik a közrendbe. A négytényezős tesztet az amerikai bíróságok mindig a méltányosság alapelvétől befolyásolva kötelesek alkalmazni. A MercExchange korábbi két hasonló keresete ezek alapján sikert hozott: a bírói gyakorlat egészen a legutóbbi döntésig nekik kedvezett.