Hivatali visszaélés, csalás Bács-Kiskun megyében - tárgyalás a Szegedi Ítélőtáblán

2006.05.25. Jogi Fórum / Szegedi Ítélõtábla

Megváltoztatta az I. fokú bíróság ítéletét a Szegedi Ítélőtábla Gyurisné dr. Komlóssy Éva vezette büntető tanácsa abban az ügyben, amelyben egy pénzügyőrt, F.R.-t hivatali visszaéléssel és csalással vádoltak meg. A táblabíróság a vádlott bűncselekményét folytatólagosan, jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntettének minősítette. Nem változott az I. fokon kiszabott büntetés – F.R. jogerősen 1 év 6 hónap börtönbüntetést kapott, s 3 évre tiltották el a közügyek gyakorlásától.

A vádlott, F.R. a cselekmény elkövetésekor hivatásos pénzügyőrként szolgált. Jelenleg rendelkezési állományba helyezték, ténylegesen nem dolgozik. A vádlott munkakörébe tartozott – többek között – a Kiskőrösön és környékén szőlészettel és borászattal foglalkozó magánszemélyek, valamint a bor felvásárlásával és forgalmazásával foglalkozó cégek jövedéki ellenőrzése.

A vádlott évekkel ezelőtt ismerkedett meg a szőlő és bortermeléssel foglalkozó L. Ferencnével és férjével, közöttük jó kapcsolat alakult ki, az asszony minden tekintetben megbízott a vádlottban.
2001. júniusában L.-né 2 millió forint kölcsönt vett fel a vádlottól, ami kamatokkal együtt idővel 3,6 millióra nőtt, ezt az összeget 2004 januárjában közjegyzői okiratba is foglalták. A kölcsön lejártát 2004. október 31-ében határozták meg. A vádlott beosztása és ismeretségei miatt tudta, hol lehet bort értékesíteni, közölte L.-ékkal a vevők nevét, telephelyét, a szállítás időpontját. Ezért külön ellenszolgáltatást nem kért, és nem is kapott.

2003 második felében L.-ék és a vádlott megegyeztek abban, hogy a vádlott 842 hektó bor eladásához segítséget nyújt, L.-né a tartozását ebből a termésből akarta kiegyenlíteni. A felek abban is megállapodtak, hogy a borért járó pénzt a vádlott is felveheti, majd a pénzt továbbítja L.-éknak.

2003. október 27-én egy kft. 2,7 millió forint értékű bort vett át a L.-ék által megbízott szállítmányozótól, aminek ellenértékét a vásárló 2004 januárjában ki is fizette a vádlottnak, ám ő ezt a pénzt nem adta át L.-éknak, akiknek kára azóta fennáll.
2003. november 12-én L.-né egy kiskőrösi Bt.-nek adott el bort 1,4 millió forint értékben, a pénzt is a vádlott vette fel, de ezt sem adta tovább az eladónak, a kár azóta sem térült meg.
2003. november 26-án L.-né 1,7 millió forint értékű bort értékesített egy akasztói székhelyű kft.-nél, és ennek ellenértékét is a vádlott vette át később, ám L.-nénak nem adta oda, újabb kárt okozva bort értékesítőnek.

2003. november 25-én L.-né egy kiskőrösi székhelyű kft.-nél értékesített 3,2 millió forint értékű bort, de az azért járó pénzt sem ő kapta meg, az összeg átvevőjének aláírása ismeretlen személytől származik. Mivel ez utóbbi esetben nem bizonyítható egyértelműen, hogy a vádlott részt vett a bor értékesítésében, az I. fokú bíróság e cselekményt nem rótta fel a vádlott terhére. Az viszont bizonyítottnak vette a bíróság, hogy a pénzt nem L.-ék vették át, az írásmintából kiderült, az átvételi elismervényt egyikük sem írhatta alá.
Az L. család tönkrement, fizetésképtelenné váltak – áll az I. fokú bíróság ítéletének indoklásában.

Folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélés és folytatólagosan elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntettében találta bűnösnek a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2006. február 28-án F. Róbert (1973 – kiskőrösi lakos) vádlottat, s ezért őt 1 év 6 hónap börtönre ítélte, s 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az ítélet ellen a vádlott és védője felmentés érdekében nyújtott be fellebbezést, a vádlott a tett elkövetését az eljárás során mindvégig tagadta.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
BÜNTETŐJOG