Szükséges-e (most) a versenyjog Kínában?

2006.05.31. JogiForum.hu

Egy, a múlt héten a Harvard Egyetemen tartott szimpóziumon azt vitatták meg a téma kiemelkedő szakértői, hogy vajon mennyire szükségesek és hasznosak a jelenlegi gazdasági-politikai helyzetben a kínai kormánynak azok a törekvései, melyek eredményeképpen megszületne a távol-keleti ország versenyjogi szabályozása.

A kínai társadalomtudományi akadémia szakértője szerint a világ talán legfontosabb fejlődő piacának számító országban nem csak a piaci verseny fejlesztése miatt, hanem a kormány által folytatott igen nagy mértékű versenykorlátozó magatartás („adminisztratív monopólium”) visszaszorítása érdekében is szükség van a versenyjogi szabályozásra.

A kínai gazdaság még mindig a tervgazdálkodásból a piacgazdaságba történő átmenet korát éli. A kormány még mindig hatalmas befolyással bír a mindennapi gazdasági élet területén. A fő kérdés az, hogy vajon a kínai kormány valóban hajlandó-e korlátozni saját versenykorlátozó szerepét? Elfogadható lenne ez egyáltalán a jelenlegi kínai politikai környezetben? (Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy a versenytörvény tervezetének első szakasza szerint a jogszabály célja a „szocialista” gazdaság fenntartása az országban.)

Sok külföldi üzletember tart attól, hogy a versenyszabályozásnak végső soron az ő üzletük látná majd kárát: erre utaló jel, hogy 2004-ben egy kínai kormányzati szerv már elítélő jelentést adott ki az országban jelen lévő egyes multinacionális vállalatok gazdasági versenyre káros tevékenységéről.

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG