ORTT álláspont a szeptember 18-i események televíziós közvetítéséről

2006.09.21. Jogi Fórum / ORTT

Az Országos Rádió és Televízió Testület a 2006. szeptember 18-án éjszaka a Magyar Televízió székháza előtti események médiabeli megjelenítésével kapcsolatban hatósági ellenőrzést rendelt el.

A Testület határozott álláspontja szerint semmiképpen nem engedhető meg az olyan műsorszolgáltatói magatartás, amely a bűncselekményeket támogatja, az azokkal való azonosulás látszatát kelti.

A médiatörvény alapelve, hogy a Magyar Köztársaságban a műsorszolgáltatás szabadon gyakorolható, az információk és a vélemények műsorszolgáltatás útján szabadon továbbíthatók. Ugyanakkor minden műsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, tevékenysége nem sértheti az emberi jogokat, és nem közvetíthet gyűlöletkeltésre alkalmas műsorszámokat. A műsorszolgáltatóknak a közérdeklődésre számot tartó eseményekről tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan kell tájékoztatni.

A médiahatóság rámutat arra, hogy a műsorszolgáltatók - az általuk közvetített tartalomért viselt jogi felelősség mellett - felelősek tájékoztatásuk társadalomra gyakorolt hatásáért is.

  • kapcsolódó anyagok
MÉDIAJOG
ORTT