Ombudsmani vizsgálat: fogyatékkal élő emberek szociális foglalkoztathatósága

2007.03.20. Jogi Fórum / Országgyûlési Biztos Hivatala

Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa vizsgálatában megállapította, hogy hiányoznak a részletes szabályok a fogyatékkal élő emberek szociális foglalkoztathatóságára vonatkozóan, ami alkotmányos visszásságot okoz.

Az ombudsmanhoz az Értelmi Fogyatékosokért Szülői Egyesület fordult azzal a panasszal, hogy a szociális törvény módosításának alkalmazása során az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatása veszélybe került, és így sérült az érintettek munkához és szociális biztonsághoz való alkotmányos joga.
Az egyesület képviselője szerint a debreceni Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában a Hajdú Bihar Megyei Módszertani Központ Szakértői Bizottsága által végzett vizsgálaton nyilvánvaló szakmai tévedések történtek. Panaszos kifogásolta továbbá, hogy az egyik – a rehabilitációs foglalkoztathatóság szempontjából – megvizsgált sérült ember, aki már korábban a Fővárosi Kézműipari Kht. dolgozója volt, és munkáját évek óta kifogástalanul végezte, valószínűsíthetően az említett hiányosságok miatt nem felelt meg az állapotfelmérés minimumkövetelményeinek, mely eredményeként a további munkavállalásra a bizottság nem javasolta.

A vizsgálat kutatta, hogy a szociális ellátással szorosan összefüggő rehabilitációra (a munkaviszonyban folytatható foglalkoztatásra) vonatkozó szakértői vizsgálat szabályainak és módjának hiányossága okozhat-e visszásságokat.
Az országgyűlési biztos jelentésében rámutat: a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat lebonyolítását végző bizottságok összetétele ugyan alkalmas a korrekt állapot- és képességfelmérésre, ami a konkrét munkavégzéshez szükséges és még megmaradt képességek hasznosítását, esetleg fejlesztését jelenti. Ugyanakkor a tapasztaltak azt jelzik, hogy nem minden esetben egyértelmű az alkalmassági vizsgálatot végző bizottságok számára a vizsgált személy státus-felmérésének eredménye, illetve ennek ismeretében a konkrétan végzendő munka közötti összefüggés jelentősége.

A rosszul megállapított státusz hosszútávon súlyosan ronthatja az ellátottak és hozzátartozóik helyzetét.

Lenkovics Barnabás megállapította, hogy a szociális törvényben részletesen rendezett szociális foglalkoztatást megelőző rehabilitációs alkalmassági vizsgálatok szakmai protokollja, a szakértői vélemény tartalma, formája és a vizsgálatok rendje tekintetében nem áll rendelkezésre részletes, a végrehajtást segítő jogi norma. Önmagában e hiány a jogbiztonsághoz való joggal összefüggésben jelent alkotmányos visszásságot. Ezért az összehangolt rehabilitációs foglalkoztatási program részeként nélkülözhetetlen a kérdést rendező jogszabály megalkotása.
Az ombudsman a feltárt visszásság orvoslása érdekében javasolta a szociális és munkaügyi miniszternek, hogy tegye meg a szükséges jogalkotói lépéseket. A kezdeményezést a tárca elfogadta, a kodifikációs munka megkezdődött.

  • kapcsolódó anyagok
ALAPJOGOK
OMBUDSMAN
SZOCIÁLIS SZFÉRA