Az Alkotmánybíróság 2007. május 14-15 -i teljes ülésének napirendje

2007.05.11. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésének napirendjén szerepel az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 8. § (1) bekezdésének alkotmányosságát támadó indítvány. A népszavazási moratóriummal kapcsolatos határozattervezetet negyedszer tárgyalják az alkotmánybírák.

Egy indítványozó a társadalombiztosítási nyugellátásáról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 3. § (1) bekezdésének és a 22. § (1), (4) és (5) bekezdésének az alkotmányosságát támadta meg.

Szóba kerül a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 67/A. §-a alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Megvitatják az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek a járványügyre vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 9/1972. (VI. 27.) EÜM rendelet 4. § (2) bekezdése alkotmányosságát firtató indítványt.

Határozat készül a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjának „a biztosítási jogviszony megszűnését követően 45 napon át” szövegrésze alkotmányosságával összefüggésben.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában is készült határozattervezet. Az Országgyűlés nem gondoskodott a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 58. §-ában meghatározott külön jogszabály megalkotásáról.

Napirenden lesz a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 3. § (1)-(3) bekezdése, 8. § (1) bekezdése, a felnőttképzést folyatató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 1. § a) pontja, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 36/A. § (1)-(2) bekezdése alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Kedden vitatják meg az alkotmánybírák az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (eva) szabályozásához kapcsolódóan mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült tervezetet.

Az alkotmánybírák megkezdik az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény alkotmányosságát támadó indítvány tárgyalását.

Határozat készül a bírósági végrehajtásról rendelkező 1994. évi LIII. törvény utólagos normakontrolljára irányuló indítványok vizsgálata tárgyában.

Egy indítvány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 62. § (1) bekezdésének az alkotmányosságát kérdőjelezi meg.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG