Ab-véleményt vár az államfő egy nemzetközi egyezményről

2007.06.28. Köztársasági Elnöki Hivatal

Sólyom László köztársasági elnök véleményezésre megküldte az Alkotmánybíróságnak az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényt.

Sólyom László az Alkotmány 26. § (4) bekezdése alapján véleményezésre megküldte az Alkotmánybíróságnak az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényt, mivel álláspontja szerint a törvénnyel kihirdetett megállapodás egyes rendelkezései, valamint a megállapodáshoz fűzött magyar nyilatkozat ellentétesek a büntetőjog törvényességének elvével.

A törvény egy, az Európai Unió közreműködésével létrejött nemzetközi megállapodás megkötésére hatalmazza fel a köztársasági elnököt. A megállapodás bűncselekmények elkövetőinek átadását teszi lehetővé egyebek mellett Magyarország és Izland, illetve Norvégia között, a büntetőjogi felelősségre vonás céljából. A megállapodásnak a köztársasági elnök által kifogásolt szabályai és a megállapodáshoz fűzött magyar nyilatkozat akkor is előírják a magyar hatóságoknak az érintettek átadását, ha az elkövetett cselekmény a magyar jog szerint nem volt bűncselekmény.

Az Alkotmány értelmében senkit sem lehet büntetőjogi felelősségre vonni olyan cselekmény miatt, ami az elkövetése időpontjában a magyar jog szerint nem bűncselekmény. Az államfő véleménye szerint ezzel az alkotmányi garanciával ellentétes, ha a magyar hatóságok olyan cselekmények elkövetőit is kötelesek átadni egy másik államnak, melyek a magyar jog szerint nem valósítanak meg bűncselekményt.

  • kapcsolódó anyagok
NEMZETKÖZI JOG
ÁLLAMFŐ