Paradigmaváltás a szociális szolgáltatások területén

2007.08. 1. Jogi Fórum / SZMM

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Akadémia utcai épületében műhelykonferenciát rendeztek, amelynek témája a szociális szolgáltatások átalakításának szükségessége, illetve a területen zajló paradimaváltás fontossága volt. A szakmai rendezvényen részt vett Csizmár Gábor államtitkár és Forgó Györgyné szakállamtitkár.

Ahhoz, hogy átlátható, ellenőrizhető, a valós és elismert szükségletek alapján fejleszthetővé váljon a szociális szolgáltatások rendszere, paradigmaváltásra van szükség. A paradigmaváltás egyben a szociális tárca az eddigiektől eltérő módon nagyobb felelősséggel történő részvállalását jelentené a tervezéstől, a működtetésen, finanszírozáson keresztül a szolgáltatások felhasználó-központú ellenőrzéséig. Az "egy gazda" szemlélet a jelenleginél sokkal hatékonyabbá tudja tenni a rendszert - hangzott el a konferencián.

A szociális ellátórendszer (szociális szolgáltatások) ágazati irányításának, finanszírozásának paradigmaváltása az alábbi területek együttes, egymással összehangolt, egyidejű, egy adott időintervallumon (2007-2009) belül történő módosítását és fejlesztését jelenti:
 • a valós szükségletek ismeretében, az elismert szükségletek kielégítése érdekében fejleszteni, illetve - ha lehetséges - területileg átcsoportosítani a szolgáltatásokat, biztosítva az egyenlő esélyű hozzáférést;
 • a túlszabályozás helyett az elégséges szabályozást megteremteni;
 • a szakmai követelmények többségénél a részletező jogi szabályozás helyett szakmai kritériumokat meghatározni;
 • újra kell gondolni az önkormányzati feladatellátás súlyát a szociális ellátórendszeren belül, növelve az önkormányzatok mozgásterét;
 • felül kell vizsgálni a lakosságszám arányosan telepített önkormányzati kötelező feladatok elosztásának rendjét;
 • szükséges megerősíteni a regionális szociális és gyámhivatalokat a szociális szolgáltatások működési engedélyezésének szakszerűbb ellátása érdekében;
 • szükséges a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ellenőrző kapacitását bővíteni és ezzel egy időben kidolgozni a független ellenőrzési rendszer lehetőségeit;
 • kistérségi szinten biztosítani szükséges a szociális szolgáltatások szervezéséért felelős esetmenedzser funkció "rendszerbe állítását" - az esetmenedzseri rendszer modellezése;
 • kidolgozni az egyes szociális szolgáltatások esetében az utalványrendszer (voucher) bevezetésének feltételeit, a rendszer modellezése;
 • áttekinteni a regionális kapacitáskoordináció és forrásallokáció lehetőségeit;
 • a szociális szolgáltatások megfelelő mennyiségű és minőségű biztosítása érdekében a felelősségi körök áttekintése (egyén, család - tartásra kötelezett hozzátartozók, lakóközösség, civil szervezetek, for-profit szervezetek, önkormányzat, állam).

Kapcsolódó anyagok:

Javaslat a szociális szolgáltatások átalakítására (pdf)
A szociális szolgáltatások átalakítása (kivonat)

 • kapcsolódó anyagok
KÖZIGAZGATÁS
SZOCIÁLIS SZFÉRA