Az Alkotmánybíróság 2007. augusztus 27-28 -i teljes ülésének napirendje

2007.08.27. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság a nyári ítélkezési szünet utáni első két teljes ülésén tizenhárom előterjesztést, köztük kilenc határozat- és négy végzéstervezetet tárgyal meg. A testület először tűzi napirendjére az úgynevezett Gyurcsány-csomag keretében elfogadott társasági különadó alkotmányosságát támadó indítványt.

Az Alkotmánybíróság hétfői ülésén napirendre tűzi a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 71. § (2) bekezdése második mondatrésze alkotmányosságát megkérdőjelező indítványt.

Megvitatják az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (3) bekezdése alkotmányosságával kapcsolatos tervezetet.

Szóba kerül a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 1. § (5) bekezdésének és a 6. § (1) bekezdésének alkotmányossága.

Napirendre kerül az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 3. §-a alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány.

Határozat készül a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114. § (2) bekezdés c) pontja alkotmányosságával összefüggésben.

Megtárgyalják a Magyar Könyvvizsgáló Kamaráról és a Könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV. törvény 5. § d) pontja, 6. § (1) bekezdése, 13. § b) pontja és 30. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában is készült határozattervezet. Az indítvány szerint az Országgyűlés 1989. október 23. óta nem határozza meg törvényben az ország társadalmi gazdasági tervét és nem állapítja meg az államháztartás mérlegét.

Szó lesz a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24. § (2) bekezdése alkotmányosságát támadó indítványról.

Egy indítványozó a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló 1997. évi LXXX. törvény 18. § (1) bekezdés c) pontját, 19. § (4) bekezdését, valamint 36. és 37. §-át kifogásolta.

Az alkotmánybírák a keddi ülésükön négy végzéstervezetről is tárgyalnak.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG